نشانه‌شناسی تبلیغات سیاسی مطبوعات در کارزار دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارِ دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانش آموخته علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش در صدد بررسی نشانه‌شناسی عکس‌های تبلیغاتی مطبوعات در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است. این پژوهش در پی آن است تا به این سوال پاسخ گوید که نشانه‌ها و ایدئولوژی مد نظر دو جناح در اگهی تبلیغات دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ و چه مفاهیمی در تبلیغات انتخاباتی دو جناح برجسته شده است؟ برای پاسخ به این سوالات، این تحقیق به بررسی عکس‌های تبلیغات انتخاباتی در روزنامه های سراسری ایران، اعتماد، آرمان امروز، مردم‌سالاری، وطن امروز، رسالت، سیاست روز می‌پردازد. این کار با استفاده از روش نشانه‌شناسی منتج از آرای جان فیسک و نظریات بارت درباره ترکیب نشانه‌شناسی عکس و نوشتار انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که از مجموع هفت آگهی، شش عدد از آنها مربوط به جناح اصلاح طلب و دکتر روحانی است. از بررسی آگهی‌های مربوط به دکتر حسن روحانی اینگونه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که دکتر روحانی بیشتر رویکرد مدرن‌سازی داشته، او با گرایش به صنعت و اهمیت به تولید و حمایت از قشر صنعت‌گر برنامه آینده دولت خود را نشان می‌دهد. مفاهیمی که در تبلیغات انتخاباتی دکتر روحانی برجسته هستند عبارتند از: آزادی، عدالت، حقوق شهروندی، چرخه اقتصادی. ابراهیم رئیسی نیز با رویکردی مردم‌گرایانه و بر پایۀ ارزش‌های دینی در تنها آگهی تبلیغاتی خود ظاهر شده است.

کلیدواژه‌ها