بررسی تحلیلی ایدئولوژیک کردن دین از نگاه دکترعلی شریعتی
بررسی تحلیلی ایدئولوژیک کردن دین از نگاه دکترعلی شریعتی
دوره سوم، شماره1 ، اسفند 1386

چکیده
  یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دکتر علی شریعتی «ایدئولوژیک کردن دین» است که نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی و به‌حرکت درآوردن توده‌های ایران داشت. این اندیشه ایدئولوژیک در دهه نخست پس از انقلاب اسلامی ...  بیشتر
امر سیاسی و حقوق شهروندی در فلسفه سیاسی غرب
امر سیاسی و حقوق شهروندی در فلسفه سیاسی غرب
دوره سوم، شماره1 ، اسفند 1386

چکیده
  این مقاله بر آن است تا در بررسی تعاملات دو حوزه دینی و دنیوی در سه دوره فکری در تاریخ فلسفه سیاسی غرب، قبل از مسیح، دوره کلیسا و جدید نشان دهد جدایی دین از سیاست در اندیشه سیاسی غرب پدیده‌ای دولایه در حوزه ...  بیشتر
برابری و نابرابری سیاسی در اندیشه سیاسی امام علی (ع)
برابری و نابرابری سیاسی در اندیشه سیاسی امام علی (ع)
دوره سوم، شماره1 ، اسفند 1386

چکیده
  خداوند تعالی، نوعِ انسان را ـ فارغ از هر نژاد و مذهب ـ گرامی داشت و فرشتگان مأمور شدند در مقابل کرامت انسانی به سجده درآیند و از اینجا بود که ماهیت واحد انسانی شکل گرفت. این برابری ماهیت انسان در نظام خلقت، ...  بیشتر
مقام تخیل در فلسفۀ سیاسیِ اسلامی ـ ایرانی: مورد فارابی
مقام تخیل در فلسفۀ سیاسیِ اسلامی ـ ایرانی: مورد فارابی
دوره سوم، شماره1 ، اسفند 1386

چکیده
  نوشتار حاضر درصدد بررسی مقام و جایگاه تخیل در فلسفۀ سیاسی اسلامی با تأکید بر مهم‌ترین فیلسوف سیاسی جهان اسلام ابونصر فارابی است. عمدۀ مورخان فلسفه، تاریخ فلسفۀ سیاسی را از منظر عقل و مباحث وابسته به ...  بیشتر
ویژگی‌های معرفت‌شناختی اندیشه در پیشامدرن، مدرن و پسامدرن
ویژگی‌های معرفت‌شناختی اندیشه در پیشامدرن، مدرن و پسامدرن
دوره سوم، شماره1 ، اسفند 1386

چکیده
  روی‌هم‌رفته‌، می‌توان تاریخ اندیشه در مغرب‌زمین را به سه دوره بسیار بزرگ تقسیم کرد. شاید به‌شایع بتوان از سه پارادایم ماقبل مدرن، مدرن و پسامدرن نام برد. به‌نظر می‌رسد سرشت رادیکال و شالوده‌شکن ...  بیشتر
تبیین روش‌شناسی اندیشه سیاسی از منظر کوئنتین اسکینر
تبیین روش‌شناسی اندیشه سیاسی از منظر کوئنتین اسکینر
دوره سوم، شماره1 ، اسفند 1386

چکیده
  روش‌شناسی اندیشه سیاسی اسکینر دارای دو وجه سلبی و ایجابی است: وجه سلبی آن مشتمل بر نقد دو روش‌شناسی قرائت متنی و زمینه‌ای است که حاصل آن تبیین اشکالات و ابهامات هر دو و در نهایت اثبات عدم کفایت آنها در ...  بیشتر
نظریه انتقادی نو، نظم دموکراتیک مشورتی و الگوی مردم‌سالاری دینی
نظریه انتقادی نو، نظم دموکراتیک مشورتی و الگوی مردم‌سالاری دینی
دوره سوم، شماره1 ، اسفند 1386

چکیده
  الگوی مردم‌سالاری دینی از ظرفیت انتقادی خاصی نسبت به الگوهای نظری نظام سیاسی برخوردار می‌باشد. مقاله حاضر، با الهام از آموزه‌های نظریه انتقادی نو و تبیین ظرفیت انتقادی الگوی نظم دموکراتیک مشورتی به‌مثابه ...  بیشتر