نظم نوین امنیتی در خلیج فارس بعد از اشغال نظامی عراق
نظم نوین امنیتی در خلیج فارس بعد از اشغال نظامی عراق
دوره سوم، شماره 2 ، خرداد 1387

چکیده
  در جهانی که صدای جهانی شدن و پیشرفت صنعتی و تکنولوژی، پُرآوازه‌ترین صدایی است که طنین انداخته، خلیج فارس همچنان به‌عنوان منطقه ممتازی، از لحاظ باارزش‌ترین منابع استراتژیکی قلمداد می‌شود. بندرگاه‌های ...  بیشتر
اقتصاد سیاسی هژمونی چندجانبه‌گرا: سنتز مفهوم هژمونی در پارادایم‌های لیبرالیستی و ‌گرامشین
اقتصاد سیاسی هژمونی چندجانبه‌گرا: سنتز مفهوم هژمونی در پارادایم‌های لیبرالیستی و ‌گرامشین
دوره سوم، شماره 2 ، خرداد 1387

چکیده
  درک صحیح از مفاهیم قدرت و هژمونی امری ضروری است. این درک و فهم به‌ویژه در ارتباط با ایالات متحده امریکا اهمیت بیشتری دارد زیرا این کشور تأثیرات بسیار مهمی بر روند تحولات نظام اقتصاد سیاسی جهانی برجای ...  بیشتر
مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی: (نفوذپذیری ـ تصمیم‌پذیری)
مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی: (نفوذپذیری ـ تصمیم‌پذیری)
دوره سوم، شماره 2 ، خرداد 1387

چکیده
  قوه مقننه در قانون اساسی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجلس شورای اسلامی دو کارویژه بنیادین دارد: قانون‌گذاری و نظارت بر ساختار قدرت. هنگامی که از چیستی و ...  بیشتر
مناظره چهارم: گسست پارادایمیک در حوزه نظری روابط بین‌الملل
مناظره چهارم: گسست پارادایمیک در حوزه نظری روابط بین‌الملل
دوره سوم، شماره 2 ، خرداد 1387

چکیده
  در این مقاله براساس چهارچوب نظری ساختار‌گرایی آغازین فرانسوی و ایده گسست معرفتی کسانی چون مرلوپونتی، باشلار و موس به یکی از تم‌ها و موضوعات اصلی مفهومی در حوزه نظریه‌پردازی کنونی روابط بین‌الملل ...  بیشتر
نظریه انتقادی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی
نظریه انتقادی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی
دوره سوم، شماره 2 ، خرداد 1387

چکیده
  این مقاله درصدد استخراج یک چهارچوب تحلیل سیاست خارجی از نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت است. هدف نشان دادن امکان و قابلیت به‌کارگیری و کاربست اصول، مفروضه‌ها و مفاهیم این نظریه برای تحلیل سیاست خارجی ...  بیشتر
ایران و سازمان همکاری شانگهای: هژمونی و ضدهژمونی
ایران و سازمان همکاری شانگهای: هژمونی و ضدهژمونی
دوره سوم، شماره 2 ، خرداد 1387

چکیده
  با تأسیس سازمان همکاری شانگهای در سال 2001، یکی از مباحث مهم واکنش دیگر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به‌ویژه قدرت‌های بزرگ بود. هریک از این کشورها تلاش کردند موضع خود را در مورد سازمان همکاری شانگهای ...  بیشتر
ژئوپلیتیک جنگ سرد جدید: تحلیلی بر ژئوپلیتیک سلطه و نقش آن در عرصه ژئواستراتژیک قدرت‌ها
ژئوپلیتیک جنگ سرد جدید: تحلیلی بر ژئوپلیتیک سلطه و نقش آن در عرصه ژئواستراتژیک قدرت‌ها
دوره سوم، شماره 2 ، خرداد 1387

چکیده
  با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ژئوپلیتیک نیز همچون بسیاری دیگر از مفاهیم دچار تغییر و تحول شد. ژئوپلیتیک جدید در واقع شرح تازه‌ای است برای تعیین شکل جهان پس از جنگ سرد و ترسیم دوباره نقشه ژئوپلیتیکی ...  بیشتر