مقاله پژوهشی
1. رویکردی تئوریک به ماهیت و ابعاد راهبردهای امنیتی اروپا در ساختار نظم تک‌قطبی

محمدرضا تخشید؛ فریبرز ارغوانی پیر سلامی

دوره پنجم، شماره 3 ، تابستان 1389

چکیده
  شاید بتوان مهم‌ترین تأثیری را که فروپاشی شوروی در سال 1991 به عنوان نماد پایان نظام دوقطبی بر حوزه‌های کلان بین‌المللی گذارد، در قلمرو امنیتی دانست. این رخداد سبب شد بسیاری از کشورها با درک الزامات و شرایط جدید (ساختاری نوین با منطقی متفاوت از ساختار پیشین)، تداوم بقا و موجودیت خود را در راهبرد‌های جدید تعریف کنند. نوشتار حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. ژئوپلیتیک تنگه هرمز و روابط ایران و عمان

اصغر جعفری ولدانی

دوره پنجم، شماره 3 ، تابستان 1389

چکیده
  ژئوپلیتیک تنگه هرمز یکی از عوامل مؤثر و پایدار در روابط ایران و عمان است. ایران و عمان به ترتیب در بخش شمالی و جنوبی تنگه هرمز واقع شده‌اند. این امر به‌رغم تحولات منطقه‌ای و جهانی دو کشور را ملزم به داشتن روابط حسنه با یکدیگر کرده است. ایران و عمان رابطة تنگاتنگی میان حفظ امنیت تنگه هرمز و امنیت خود قائل هستند. این مسئله انگیزة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. به‌کارگیری فناوری‌های نوین در راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران

محمدحسن دریایی

دوره پنجم، شماره 3 ، تابستان 1389

چکیده
  با توسل به معاهدة منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، بیش از هفت سال است که فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تحت مکانیزم‌های شدید راستی‌آزمایی آژانس قرار دارد. سیستم راستی‌آزمایی مزبور در قالب قرارداد پادمان جامع، بر بررسی صحت فعالیت‌های اعلام‌شدة کشورها متمرکز است. نظارت و بازرسی از مواد هسته‌ای، کانون سیستم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. ایران و جهان‌شمولی قواعد بنیادین حقوق بشر

مهدی ذاکریان

دوره پنجم، شماره 3 ، تابستان 1389

چکیده
  فرایند رویدادهای دهه گذشته و خواسته‌های امروزی جامعه بین‌المللی نشان می‌دهند که چگونه گسترش، فراگیری و جهان‌شمولی اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان‌نامه‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد در راستای منافع همه ملت‌ها و کشورهای عضو سازمان ملل است. همچنین هم‌اندیشی جامعه بین‌المللی بر روی یک‌سری قواعد حقوق بشر مانند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. نظریه ضد امریکاگرایی؛ روند تحول از ژورنالیسم تا نظریه علمی با تأکید بر ضد امریکاگرایی اروپایی

سید اصغر کیوان حسینی

دوره پنجم، شماره 3 ، تابستان 1389

چکیده
  «ضد امریکاگرایی» تا پایان جنگ سرد از جمله مقوله‌هایی بود که به طور عمده در چهارچوب مباحث ژورنالیستی بر واکنش و رفتارهای (مقطعی) اعتراض‌آمیز برخی دولت‌ها، گروه‌های روشنفکری وگروه‌های مردمی علیه رفتار خارجی امریکا تمرکز داشت. به دنبال تحولات دهه نود و به‌ویژه حادثه یازدهم سپتامبر، عرصه نظریه‌پردازی در این زمینه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تعامل هم‌افزا میان راهبرد انرژی و سیاست خارجی ایران

مسعود موسوی شفائی

دوره پنجم، شماره 3 ، تابستان 1389

چکیده
  از جمله دغدغه‌های بازیگران مؤثر در حوزۀ انرژی، تدوین راهبرد انرژی در چهارچوبی است که بر مبنای آن، دستگاه سیاست خارجی بتواند نیازهای بخش انرژی را در راستای توسعۀ ملی تأ‌مین، و ظرفیت‌های حوزۀ انرژی نیز به تحقق منافع ملی و اهداف سیاست خارجی کمک کند. فرضیۀ مقالۀ حاضر این است که مأموریت راهبرد انرژی ایجاد این پیوند ارگانیک بین بخش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. برنامه هسته‌ای ایران: «توانایی قانونمند»

ناصر هادیان؛ شانی هرمزی

دوره پنجم، شماره 3 ، تابستان 1389

چکیده
  آنچه به طور معمول در مورد هدف ایران از پیگیری برنامه هسته‌ای عنوان می‌شود محدود به دو گزینه است: نخست برخورداری از توانمندی هسته‌ای صرفاً در مصارف علمی، پزشکی و انرژی که در محافل داخلی طرح می‌شود و دوم دستیابی به سلاح هسته‌ای که از جانب غرب به ایران نسبت داده می‌شود. این در حالی است که گزینه‌های دیگری از جمله «توانایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. نمایه پژوهشنامه علوم سیاسی فصلنامه انجمن علوم سیاسی ایران

شقایق حیدری

دوره پنجم، شماره 3 ، تابستان 1389

چکیده
  متن حاضر نمایة «پژوهشنامه علوم سیاسی» فصلنامه علمی ـ پژوهشی انجمن علوم سیاسی ایران، از شماره یکم (زمستان 1384) تا هجدهم (بهار 1389) را شامل می شود. این شمارگان حاوی 119 «مقاله علمی ـ پژوهشی» است که از شماره اول تا هفتم، هر مجلد حاوی شش مقاله، و از شماره هشتم تا هجدهم، دربرگیرندة 7 مقاله علمی است. نمایة حاضر در سه بخش، «نمایه عنوان»، ...  بیشتر