مقاله پژوهشی
نظریه آدلر و روان‏شناسی سیاسی آقامحمدخان قاجار
1. نظریه آدلر و روان‏شناسی سیاسی آقامحمدخان قاجار
دوره چهارم، شماره 1 ، زمستان 1387

چکیده
  در این مقاله شخصیت آقامحمدخان مؤسس سلسله قاجار بر مبنای نظریه آلفرد آدلر بررسی شده است و از مفهوم محوری این نظریه یعنی حقارت و حقارت اجتماعی و سایر مفاهیم آن نظیر اراده‏گرایی و سبک زندگی برای شناخت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رسانه و بحران در عصر فراواقعیت
با تاکید بر بحران هویت
2. رسانه و بحران در عصر فراواقعیت با تاکید بر بحران هویت
دوره چهارم، شماره 1 ، زمستان 1387

چکیده
  امروزه، ما در در متن و بطن یک ‹فرایند رسانه‌ای شدنِ› فزاینده زندگی می‌کنیم، که از رهگذر آن: رسانه‌ها به‌طور روزافزونی در مسیر درگیر شدن در فرایندهای فراملی قرار گرفته و در حال تجاری شدن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ریچارد رورتی و عقلانیّت مبتنی بر همبستگی
3. ریچارد رورتی و عقلانیّت مبتنی بر همبستگی
دوره چهارم، شماره 1 ، زمستان 1387

چکیده
  ریچارد رورتی با رد کردن نظریه‌ی معرفتی بازنمایی معتقد است که باید از مفهوم «حقیقت» یکسره دست شست. اما این بدان معنی نیست که بتوان از تفکیک گزاره‌ها به قابل قبول و غیرقابل قبول اجتناب کرد یا همه‌ی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ویژگی های تاریخی و جامعه شناختی اندیشة سیاسی طالبوف تبریزی
4. ویژگی های تاریخی و جامعه شناختی اندیشة سیاسی طالبوف تبریزی
دوره چهارم، شماره 1 ، زمستان 1387

چکیده
  عبدالرحیم طالبوف تبریزی از روشنفکران مردمگرای عصر مشروطیت است که بر خلاف سنت رایج روشنفکران هم عصرش مخاطب آثارش را حاکمان و پادشاهان قرار نداده بود.او وجود بحران عقب ماندگی از قافلة علم در جامعه وناکارآمدی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مسئله تصدی زن بر مقام ریاست جمهوری(در جمهوری اسلامی ایران)
5. بررسی مسئله تصدی زن بر مقام ریاست جمهوری(در جمهوری اسلامی ایران)
دوره چهارم، شماره 1 ، زمستان 1387

چکیده
  یکی از حقوق اساسی زنان ، حضور در عرصه مشارکت های سیاسی ، اجتماعی و احراز مدیریت های خرد و کلان می باشد ، که خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران ، زنان توانسته اند با اثبات توانایی ها و شایستگی های خود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ایدئولوژی سید قطب و اسلام رادیکال
6. ایدئولوژی سید قطب و اسلام رادیکال
دوره چهارم، شماره 1 ، زمستان 1387

چکیده
  در حال حاضر گروه های افراطی و سازمان های تروریستی ِ فعال در جهان اسلام از روش ها و شیوه هایی استفاده می کنند که به هیچ عنوان قابل انطباق با آموزه های اسلام نیست. این در حالی است که این سازمان ها، اعمال خویش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
علت ناکامی مصدق در تحقق استراتژی کنترل ارتش توسط نهادهای غیر نظامی
7. علت ناکامی مصدق در تحقق استراتژی کنترل ارتش توسط نهادهای غیر نظامی
دوره چهارم، شماره 1 ، زمستان 1387

چکیده
  این تحقیق تلاش دارد موفقیت کودتا علیه دکتر محمد مصدق در 28 مرداد 1332 را با توجه به استراتژی وی در قبال نیروهای نظامی مورد بررسی قرار دهد .. فرضیه این پژوهش این است که استراتژی مصدق برای کنترل نیروهای نظامی ...  بیشتر