مقاله پژوهشی
تحلیل تئوریک جایگاه انواع دیپلماسی اجبارآمیز در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران
(براساس تئوری سازه‌انگاری)
1. تحلیل تئوریک جایگاه انواع دیپلماسی اجبارآمیز در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (براساس تئوری سازه‌انگاری)

بهادر امینیان جزی؛ محسن عسگریان؛ عباسعلی توتونچی

دوره 8، شماره 1 ، زمستان 1391، صفحه 7-38

چکیده
  این مقاله بر آن است تا با توجه به نوع تعاملات شکل گرفته بین ایران و آمریکا در سه دهه گذشته براساس چهارچوب نظری سازه‌انگاری به بررسی جایگاه استفاده از دیپلماسی اجبارآمیز، ماهیت آن (یکجانبه، چندجانبة ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مبانی رفتار سیاست خارجی روسیه در قبال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران
2. مبانی رفتار سیاست خارجی روسیه در قبال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران

حسین پوراحمدی؛ امیر عباس خوشکار

دوره 8، شماره 1 ، زمستان 1391، صفحه 39-78

چکیده
  مطالعه مبانی رفتاری سیاست خارجی قدرت های بزرگ گویای تاثیرگذاری مجموعه ای از عوامل و نیروهای داخلی، منطقه ای و جهانی است. در همین چارچوب فهم عوامل تاثیر گذار بر رفتار سیاست خارجی روسیه به عنوان یکی از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی بر  ژئوپولیتیک مرزهای عمان  با کشورهای همجوار
3. تحلیلی بر ژئوپولیتیک مرزهای عمان با کشورهای همجوار

اصغر جعفری ولدانی؛ رامین جعفری ولدانی

دوره 8، شماره 1 ، زمستان 1391، صفحه 79-116

چکیده
  مرزهای عمان با کشورهای همسایه عرب آن توسط بریتانیا تعیین شده است . این مرزبندی به ویژه در شبه جزیره مسندم یکی از عجیب ترین مرزها در جهان است . به موجب این تقسیم بندی سرزمین عمان به دو پاره تقسیم شده و بین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه بازدارندگی متعارف در استراتژی دفاعی دولت باراک اوباما 
در قبال جمهوری اسلامی ایران
4. جایگاه بازدارندگی متعارف در استراتژی دفاعی دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران

محمد جمشیدی

دوره 8، شماره 1 ، زمستان 1391، صفحه 117-142

چکیده
  مواضع و اسناد راهبردی دولت باراک اوباما همگی دلالت بر کاهش نقش و جایگاه تسلیحات نامتعارف در استراتژی امنیت ملی آمریکا دارند. با این حال ایالات متحده آمریکا، در سند بازنگری آرایش هسته­ای با استثناءکردن ...  بیشتر
کاربرد نظریه بازی¬ها و نهادگرایی نئولیبرال در تحلیل رفتار بازی¬گران اصلی اپک گازی
5. کاربرد نظریه بازی¬ها و نهادگرایی نئولیبرال در تحلیل رفتار بازی¬گران اصلی اپک گازی

فرهاد دانش نیا

دوره 8، شماره 1 ، زمستان 1391، صفحه 143-172

چکیده
  علی­رغم شکل­گیری بنیان­های اولیۀ اپک گازی، سناریوهای متفاوتی فرا روی آیندۀ عمل­کرد و میزان تأثیرگذاری آن محتمل است. این نهاد طیفی از کشورها را با منافع متنوع در بر می­گیرد. در این راستا، نقش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس
(با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران)
6. جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس (با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران)

عباس مصلی نژاد؛ محمدرضا حق شناس

دوره 8، شماره 1 ، زمستان 1391، صفحه 173-208

چکیده
  رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
هفت قاعده سیاست خارجی نفتی
7. هفت قاعده سیاست خارجی نفتی

سعید میرترابی

دوره 8، شماره 1 ، زمستان 1391، صفحه 209-245

چکیده
  این مقاله بر آن است تا شماری از مهمترین قواعد حاکم بر سیاست خارجی کشورهای صادرکننده نفت را شناسایی ومعرفی کند. مدت هاست که کارشناسان مسائل نفت وسیاست خاطرنشان کرده اند که حجم انبوه درآمدهای نفتی درکشورهای ...  بیشتر