مقاله پژوهشی

1. جامعه‌شناسی سیاسی موبایل: تأثیر تلفن همراه بر زندگی سیاسی

صفحه 7-48

مجتبی قلی‌پور؛ حیدر شهریاری


2. آسیب‌شناسی دولت در ایران در دوره پهلوی: فساد سیاسی به روایت اسناد

صفحه 49-78

احمد گل‌محمدی


3. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380

صفحه 79-112

احمد سلطانی‌نژاد؛ مسعود موسوی شفائی؛ الهام اسدی‌نژاد


گزارش تحقیقی

4. دولت قانون، سیاست‌های تقنینی و شرایط اجتماعی؛ بررسی جامعه‌شناختی سیاست‌های تقنینی دولت پس از انقلاب اسلامی با اتکا به تحلیل قانون مطبوعات

صفحه 113-152

علی‌محمد حاضری؛ رحیم محمدی


5. نیروهای اجتماعی شبکه‌ای: مفهوم نوین جامعه‌شناسی سیاسی جدید ایران

صفحه 153-182

محمد توحیدفام


مقاله پژوهشی

6. نظریه آشوب؛ مدلی برای تحلیل پیچیدگی فضای سیاسی ایران

صفحه 183-225

سیدحمدالله اکوانی؛ سید ولی موسوی‌نژاد


7. رسانه و قدرت: سیمای سینمایی خاورمیانه

صفحه 227-251

سید مجید حسینی؛ رسول افضلی؛ لیلا رنجگر؛ رضا مختاری