مقاله پژوهشی
جامعه‌شناسی سیاسی موبایل: تأثیر تلفن همراه بر زندگی سیاسی
1. جامعه‌شناسی سیاسی موبایل: تأثیر تلفن همراه بر زندگی سیاسی

مجتبی قلی‌پور؛ حیدر شهریاری

دوره 8، شماره 2 ، بهار 1392، صفحه 7-48

چکیده
  با‌ وجود‌ آنکه بر‌ اساس آمارهای معتبر، تلفن همراه به فراگیرترین فناوری ارتباطی عصر ما تبدیل شده است، مطالعه و بررسی آن به‌مثابه رسانه‌ای تأثیرگذار بر عرصة سیاست جوامع، توجه چندانی را به خود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آسیب‌شناسی دولت در ایران در دوره پهلوی: فساد سیاسی به روایت اسناد
2. آسیب‌شناسی دولت در ایران در دوره پهلوی: فساد سیاسی به روایت اسناد

احمد گل‌محمدی

دوره 8، شماره 2 ، بهار 1392، صفحه 49-78

چکیده
  درباره فساد سیاسی در ایران دوره پهلوی (به ‌ویژه فساد سیاسی خاندان پهلوی) بسیار نوشته‌اند ولی بیشتر این نوشته‌ها نه‌تنها بر مفهوم‌بندی موجه مشخصی از فساد سیاسی و داده‌های معتبر استوار نیستند، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380
3. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380

احمد سلطانی‌نژاد؛ مسعود موسوی شفائی؛ الهام اسدی‌نژاد

دوره 8، شماره 2 ، بهار 1392، صفحه 79-112

چکیده
  ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، در دهه1380 افزایش چشمگیری داشته به‌طوری‌که به متغیر مستقلی برای بیان برخی تغییرات سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. هدف از این مقاله، بررسی تأثیر اینترنت ...  بیشتر
گزارش تحقیقی
دولت قانون، سیاست‌های تقنینی و شرایط اجتماعی؛ بررسی جامعه‌شناختی سیاست‌های تقنینی دولت پس از انقلاب اسلامی با اتکا به تحلیل قانون مطبوعات
4. دولت قانون، سیاست‌های تقنینی و شرایط اجتماعی؛ بررسی جامعه‌شناختی سیاست‌های تقنینی دولت پس از انقلاب اسلامی با اتکا به تحلیل قانون مطبوعات

علی‌محمد حاضری؛ رحیم محمدی

دوره 8، شماره 2 ، بهار 1392، صفحه 113-152

چکیده
  دولت قانون نوعی از دولت در جامعه‌شناسی سیاسی است که به‌طورخاص با نظریه ماکس وبر آغاز شد و دارای سه بعد اساسی است. این سه بعد عبارتند از: سیاست‌های تقنینی، سیاست‌های بوروکراتیک و سیاست‌های قضایی. ...  بیشتر
گزارش تحقیقی
نیروهای اجتماعی شبکه‌ای: مفهوم نوین جامعه‌شناسی سیاسی جدید ایران
5. نیروهای اجتماعی شبکه‌ای: مفهوم نوین جامعه‌شناسی سیاسی جدید ایران

محمد توحیدفام

دوره 8، شماره 2 ، بهار 1392، صفحه 153-182

چکیده
  در بررسی نیروهای اجتماعی در فضای علمی جداساز پارادایم مدرن، کلیه مطالعات به سمت توجه به لایه‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌ها هدایت می‌شود. برای این لایه‌ها و گروه‌بندی‌ها، مرزها و ثبات مشخصی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظریه آشوب؛ مدلی برای تحلیل پیچیدگی فضای سیاسی ایران
6. نظریه آشوب؛ مدلی برای تحلیل پیچیدگی فضای سیاسی ایران

سیدحمدالله اکوانی؛ سید ولی موسوی‌نژاد

دوره 8، شماره 2 ، بهار 1392، صفحه 183-225

چکیده
  فضای سیاسی ایران همواره فضایی پیچیده بوده و این پیچیدگی در دو دهه اخیر بیش از گذشته، ذهن تحلیلگران مسائل ایران را به خود مشغول کرده است. ویژگی غالب فضای سیاسی ایران در دو دهه اخیر «واکنش‌های سریع ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رسانه و قدرت: سیمای سینمایی خاورمیانه
7. رسانه و قدرت: سیمای سینمایی خاورمیانه

سید مجید حسینی؛ رسول افضلی؛ لیلا رنجگر؛ رضا مختاری

دوره 8، شماره 2 ، بهار 1392، صفحه 227-251

چکیده
  رسانه‌های مدرن در جهان معاصر، مجراهای مناسبی در اختیار قدرت‌ها قرار داده‌اند تا حوزه و امکانات خویش را توسعه دهند. در این میان فیلم‌های سینمایی با در اختیار داشتن رمزگان‌های نشانه‌ای (نمایه‌ای، ...  بیشتر