مقاله پژوهشی
بازرگانان مشروطه‌خواه و چیستی نوسازی سیاسی
1. بازرگانان مشروطه‌خواه و چیستی نوسازی سیاسی

مرتضی منشادی

دوره 8، شماره 3 ، تابستان 1392، صفحه 7-36

چکیده
  حکومت مشروطه از انواع حکومت‌های مدرن است. حکومت مدرن نیز نتیجه نوسازی سیاسی محسوب می‌شود؛ نکته مهم دراین زمینه، فهم نیروهای شرکت‌کننده در جنبش، از معنی و اهداف مشروطیت است. بازرگانان در پیروزی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رویکرد ساختاری ـ نهادی به بن‌بست مجالس مشروطه در ایران
2. رویکرد ساختاری ـ نهادی به بن‌بست مجالس مشروطه در ایران

محمد فاضلی؛ معصومه اشتیاقی

دوره 8، شماره 3 ، تابستان 1392، صفحه 37-68

چکیده
  مقاله‌ حاضر به شرایط ساختاری ـ نهادی مجلس که مهم‌ترین نهاد برآمده از انقلاب مشروطه در ایران است می‌پردازد. بر مبنای رویکرد نهادگرایی تاریخی، چگونگی و چرایی روند تحول مجالس دوره مشروطه (مجلس اول ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل گفتمانی اصلاحات امیرکبیر در متون منتخب روزنامه وقایع اتفاقیه
3. تحلیل گفتمانی اصلاحات امیرکبیر در متون منتخب روزنامه وقایع اتفاقیه

سید حسین اطهری

دوره 8، شماره 3 ، تابستان 1392، صفحه 69-98

چکیده
  شرایطی که امیر در قدرت قرار گرفت ویژگی‌های خاصی داشت که ناشی از شکست ایران در دو جنگ با روس‌ها بود. او که پایه‌گذار اندیشه پبشرفت در ایران به‌شمار می‌رود، در مدت زمامداری خود سیاستی مستقل و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
میرزا آقاخان کرمانی و نقد سنت
4. میرزا آقاخان کرمانی و نقد سنت

محمدتقی قزلسفلی؛ نگین نوریان دهکردی

دوره 8، شماره 3 ، تابستان 1392، صفحه 99-132

چکیده
  نوشتار پیش رو تلاشی است در تفسیر و بازخوانی برخی از آثار میرزا آقاخان کرمانی به‌مثابۀ یکی از چهره‌های برجستۀ نسل نخست روشنفکری ایران. پرسش آن است که او چگونه به سنت می‌نگرد و با چه رویکردی با ابعاد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شیوه‌های عضوگیری نهضت آزادی (1357-1342)
5. شیوه‌های عضوگیری نهضت آزادی (1357-1342)

عباس کشاورز شکری؛ محمد رحمتی

دوره 8، شماره 3 ، تابستان 1392، صفحه 133-160

چکیده
  سؤال اصلی این تحقیق چگونگی و شیوه‌های عضوگیری نهضت آزادی است. روش این پژوهش تاریخی است که از انواع روش‌های تحقیق کیفی است و ابزار اصلی مورد استفاده، بهره‌گیری از مصاحبه‌های عمیق است. همچنین به‌عنوان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حمایت روس و انگلیس از شاهان قاجار و پهلوی و دور شدن فرّه ایزدی
6. حمایت روس و انگلیس از شاهان قاجار و پهلوی و دور شدن فرّه ایزدی

جاسب نیک فر

دوره 8، شماره 3 ، تابستان 1392، صفحه 161-183

چکیده
  تاریخ طولانی ایران از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، پیرامون اقتدار و زورآزمایی پادشاهان ایران شکل گرفت. یکی از عمده‌ترین دلایل تداوم این نوع حکومت یعنی دولت‌شاهی، باوری بود که اکثر ایرانیان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
امام اسماعیلی ناصرخسرو و شاهی آرمانی در ایران باستان
7. امام اسماعیلی ناصرخسرو و شاهی آرمانی در ایران باستان

شروین مقیمی زنجانی

دوره 8، شماره 3 ، تابستان 1392، صفحه 185-208

چکیده
  در این مقاله کوشش می‌شود تا با طرح مقایسه‌ای میان خصوصیات و ویژگی‌های امام در حکمت الهی اسماعیلی، آن‌گونه که ناصرخسرو روایت‌گر آن است، و ویژگی‌های شاه آرمانی در حکمت ایران باستان، به‌نوعی ...  بیشتر