مقاله پژوهشی
معنا و مقام سیاست در مکتب جعفری
1. معنا و مقام سیاست در مکتب جعفری

اصغر افتخاری؛ کسری صادقی زاده

دوره 9، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 7-33

چکیده
  این واقعیت که سیاست علمی است که در چارچوب اصول اعتقادی و شرایط و مقتضیات زمانی شکل می گیرد، ما را به آنجا رهنمون می شود تا بپذیریم که تلقی های واحدی از علم سیاست در عالم خارج وجود ندارد و متناسب با مکاتب ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل و سنخ شناسی تفکر سیاسی در تاریخ معاصر ایران
2. تحلیل و سنخ شناسی تفکر سیاسی در تاریخ معاصر ایران

غلامرضا خواجه سروی؛ جواد قربانی آتانی

دوره 9، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 34-74

چکیده
  تفکر سیاسی در ایران معاصر با پیوند خوردن با شرایط سیاسی و اجتماعی خاص دوران خود در چند بستر پیش رفت و جریان ­هایی متمایز را به وجود آورد. در پژوهش های آکادمیک در ایران از آراء متفکرین مختلفی که در مقوله ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مفاهیم، کارگزاران و سامان سیاسی در شاهنامه‌ی فردوسی
3. مفاهیم، کارگزاران و سامان سیاسی در شاهنامه‌ی فردوسی

وحید سینایی؛ محمد خطیبی قوژدی

دوره 9، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 75-100

چکیده
  فردوسی شاهنامه را با هدف احیای هویت ایرانی و ارائه‌ی سامان سیاسی بدیلی سرود که یادآور مجد و عظمت از دست رفته ی ایران باشد. از این رو لایه‌ی درونی یا هسته‌ی مرکزی شاهنامه، که در نهانگاه، کلیت و جامعیت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کودکانه های سیاسی صمد بهرنگی
4. کودکانه های سیاسی صمد بهرنگی

سید جواد طباطبایی؛ نگین نوریان دهکردی

دوره 9، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 101-130

چکیده
  در فضای بسته و خفه ای که مجاری گفتگوی سیاسی در حوزۀ عمومی هر چه تنگ تر می شد، گشایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دیماه 1344، بیش از آن که گامی در جهت ارتقای فرهنگی کودکان ایرانی باشد، به مثابۀ باز ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اسلام بر دو راهی خشونت و مسالمت
ریشه یابی تفسیرهای غیر مسالمت آمیز از اسلام
5. اسلام بر دو راهی خشونت و مسالمت ریشه یابی تفسیرهای غیر مسالمت آمیز از اسلام

علی اکبر علیخانی

دوره 9، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 131-148

چکیده
  امروزه ما با دو تفسیر اصلی از اسلام مواجه هستیم که در یک سر طیف تفسیری کاملاً مسالمت‌آمیز و صلح جویانه از اسلام، و در سر دیگر طیف چهره و تفسیری خشونت آمیز از اسلام ارایه می شود و بر اساس همین تفسیر، گروه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جدال‌های الهیاتی در عالم قدیم و پدیدار شدن روشنفکری در ایران
6. جدال‌های الهیاتی در عالم قدیم و پدیدار شدن روشنفکری در ایران

محمدجواد غلامرضا کاشی؛ مهدی کاظمی زمهریر

دوره 9، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 149-180

چکیده
  تصور غالب درباره روشنفکری در ایران ، آن را پدیداری وارداتی و  برآمده از خلاء توصیف می نماید.این تصور، مانع توجه به شرایط امکان درونی تفکر روشنفکری می گردد؛مدعای اصلی نویسندگان مقاله این است که هویت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعات فقهی امنیت
7. مطالعات فقهی امنیت

نجف لکزایی

دوره 9، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 181-206

چکیده
  تمدن سازی ملازم با تولید در عرصه های علم و فرهنگ، سیاست و قدرت و اقتصاد و ثروت است و تولید هیچ یک از اینها بدون امنیت میسر نیست و تولید امنیت بدون دانش امنیتی امکان ناپذیر است. تاسیس تمدن اسلامی و شکوفایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازتاب منازعه هویتی در ابزارهای فرهنگی
مطالعه اسکناس‌های ایرانی دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی
8. بازتاب منازعه هویتی در ابزارهای فرهنگی مطالعه اسکناس‌های ایرانی دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی

مهدی نجف زاده

دوره 9، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 207-237

چکیده
  مطالعه حاضر از طریق روش ترکیبی تحلیل محتوا و نشانه‌شناسی، منازعه هویتی در دو دوره جمهوری اسلامی و پهلوی را در اسکناس‌ها به مثابه یکی از ابزارهای فرهنگی مورد مطالعه قرار داده است. یافته‌های این ...  بیشتر