دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 1-230 

مقاله پژوهشی

فرهنگ سیاسی نخبگان؛ زمانه‌ی برآمدن و برافتادنِ پهلوی‌اول

صفحه 7-36

محسن خلیلی؛ امیر عباسی خوشکار؛ مجید شمس‌الدّینی‌نژاد