1. بررسی روش‌شناختی پایان‌نامه‌های دوره دکترای علوم‌سیاسی و روابط‌بین‌الملل دانشگاه تهران
دوره دوم، شماره 1 ، زمستان 1385

چکیده
  بررسی روش‌شناختی پژوهش‌های علمی، هدف نهایی بحث اینجانب در این مقاله می‌باشد که نیازمند توضیح دو نکته در آغاز کار است: منظور از بررسی روش‌شناختی، بررسی روش‌های به‌کاررفته در این پژوهش‌هاست و جنبۀ روش‌شناختی دارد نه محتوایی. دوم اینکه این بررسی با دید نقادی یا آسیب‌شناسانه صورت گرفته و به‌داوری انجامیده است. ملاک به‌کار رفته ...  بیشتر

2. آسیب‌شناسی آزمون‌های پنج سال اخیر کارشناسی‌ارشد علوم‌سیاسی
دوره دوم، شماره 1 ، زمستان 1385

چکیده
  تحلیل آزمون‌های پنج سال اخیر کارشناسی‌ارشد علوم‌سیاسی، بر اساس معیار‌هایی چون روایی محتوایی، منابع آزمون، سؤالات تکراری، اهداف آموزشی و قواعد سؤال نویسی، با هدف کاهش آسیب‌های جدی و افزایش اعتبار آنها برای شناسایی و انتخاب آزمون‌شوندگان شایسته برای ورود به مقطع کارشناسی‌ارشد، انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ...  بیشتر

3. آموزش درس اصول ‌روابط‌ بین‌الملل در دانشگاه‌های ایران: آسیب‌ها و راهکارها
دوره دوم، شماره 1 ، زمستان 1385

چکیده
  یکی از راه‌های ارتقای هر رشته علمی، وجود ارتباط مستمر میان اهل آن اعم از اساتید و دانشجویان و محققان است. در صورتی یک رشته علمی می‌تواند گسترش یابد و بالنده باشد که اهل آن علم در ارتباط با هم به چالش دیدگاه‌ها، رهیافت‌ها ونظریه‌ها از یک سو و روش‌های مطالعه و پژوهش از سوی دیگر بپردازند. این امر مستلزم وجود راه‌های ارتباطی نهادینه ...  بیشتر

4. ویژگی‌ها و گرایش‌های علوم‌سیاسی در ایران: نگاهی از دریچه نشریات تخصصی این رشته
دوره دوم، شماره 1 ، زمستان 1385

چکیده
  وضعیت نشریات تخصصی علوم‌سیاسی در ایران بسیاری از ویژگی‌ها و گرایش‌های این رشته در کشور را بازتاب می‌دهد. انتشار این نشریات با فاصله‌ای طولانی پس از تأسیس این رشته آغاز شده و با وقفه‌هایی نیز همراه بوده است. تاریخچه کوتاه این نشریات بر اساس تعداد، تنوع و محتوا را می‌توان به سه دوره متمایز (یک دوره قبل از انقلاب و دو دوره بعداز انقلاب) ...  بیشتر

5. تأثیر مطالعات اسلامی در علوم‌سیاسی بررسی موردی اساتید و دانشجویان علوم‌سیاسی دانشگاه مازندران
دوره دوم، شماره 1 ، زمستان 1385

چکیده
  این مقاله تأثیر دروس اسلامی در رشته علوم‌سیاسی را به‌صورت مطالعه موردی 140 تن از دانشجویان و اساتید علوم‌سیاسی دانشگاه مازندران مورد بررسی قرار می‌دهد. مقاله از دوبخش نظری و میدانی تشکیل شده است. در بخش تئوریک، آن دسته استدلال‌های نظری که موجب گنجاندن دروس اسلامی در این رشته شده است، بررسی می‌شوند. این دلایل عبارتند از: تلقی حداکثری ...  بیشتر