مقاله پژوهشی

1. خشونت در وضع طبیعی هابز: بازنمایی انواع خشونت در لویاتان

صفحه 7-32

نفیسه الله دادی؛ محمدعلی توانا


2. ارائه چارچوبی برای مطالعه علل ایجاد و گسترش اندیشه و رفتار تروریستی (با تاکید بر داعش)

صفحه 33-60

حدیث اقبال


3. مطالعه رفتار انتخاباتی شهروندان تهرانی ـ مطالعه موردی: شورای شهر تهران

صفحه 61-106

سیمین حاجی پور ساردوئی


4. رابطه بین توسعه یافتگی اقتصادی استان ها با رفتار انتخاباتی مردم در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

صفحه 107-126

سید سعید حسینی؛ لیلا بهرامی لایق؛ سید حسن قشمی


5. تبیین اختلاف آراءِ علامه نائینی و امام خمینی(ره) در مقولۀ ولایت فقیه در نظریۀ تفسیریِ اِریک هِرش

صفحه 127-154

فرزاد حسینی؛ منصور میراحمدی


6. مارکس به دو روایت: پوپر و دریدا

صفحه 155-184

مهدی خبازی کناری


7. نسبت جامعه‌شناسی معرفت مانهایم و پدیدارشناسی هوسرل

صفحه 185-214

طیبه دومانلو