مقاله پژوهشی
رسانه و بسیچ سیاسی: نقش برنامه های سیما در همراه سازی مخاطبان برای شرکت در راهپیمایی های سراسری
(موردمطالعه :راهپیمایی 22بهمن و روز قدس)
1. رسانه و بسیچ سیاسی: نقش برنامه های سیما در همراه سازی مخاطبان برای شرکت در راهپیمایی های سراسری (موردمطالعه :راهپیمایی 22بهمن و روز قدس)

محمد بابایی؛ ملک محمد مهر علی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1396، صفحه 7-39

چکیده
  نقش آفرینی صداوسیما در عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی در ایران این روزها بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران است. راهپیمایی های سالانه 22 بهمن و روز قدس از جمله رویدادهای جمعی مهمی است که نحوه نقش آفرینی این رسانه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فرّه مندی در شاهنامه فردوسی و بحران جانشینی
2. فرّه مندی در شاهنامه فردوسی و بحران جانشینی

وحید بهرامی عین القاضی؛ روح اله اسلامی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1396، صفحه 45-72

چکیده
  مسأله جانشینی و ولیعهدی شاهان در شاهنامه فردوسی، یکی از مشکلات اساسی در ساختار سیاسی آن دولت به شمار می‌رفت که در مقاطعی دولت و کشور را با بحران و جنگ داخلی مواجه می‌ساخت. پادشاهان و بزرگان کشور، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سیاست و عرفان در مهابهاراتا
3. سیاست و عرفان در مهابهاراتا

محمد تباشیر؛ ابوالفضل شکوری

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1396، صفحه 73-96

چکیده
  عرفان، چه نسبتی با سیاست دارد؟ آیا می‌توان از عارف سیاستمدار یا حاکم حکیم سخن گفت؟ در نوشتار حاضر به‌منظور پاسخ به این پرسش‌ها، به خوانش مهابهاراتا پرداخته ‌شده است. بدین منظور، ابتدا به تعریف ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل تطبیقی جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در دولت خاتمی و احمدی نژاد
4. تحلیل تطبیقی جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در دولت خاتمی و احمدی نژاد

عباس حاتمی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1396، صفحه 97-130

چکیده
  این مقاله با استفاده از تحلیل ثانویه شاخص‌های جهانی‌شدن کُف تلاش می‌کند تا رشد شاخص جهانی‌شدن اقتصادی و سیاسی را در دولت خاتمی و احمدی نژاد مقایسه نماید. این مقایسه دو یافته اصلی داشت. اولاً ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رویکردی تلفیقی-ابتکاری به تحلیل گفتمان‌ محمدرضاشاه و امام خمینی در خطاب به مردم
5. رویکردی تلفیقی-ابتکاری به تحلیل گفتمان‌ محمدرضاشاه و امام خمینی در خطاب به مردم

ابوالفضل شاه علی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1396، صفحه 131-166

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد است با رویکردی تلفیقی به بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی مطرح شده از سوی ماکس وبر (1968) در گفتمان محمدرضاشاه و امام خمینی در چارچوب دستور نقش­گرای نظام­مند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین حمایت سیاسی دولت و سودآوری نسبی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران
6. بررسی رابطه بین حمایت سیاسی دولت و سودآوری نسبی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

رضا غلامی جمکرانی؛ علی لعل بار؛ بهارک ترخونی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1396، صفحه 167-190

چکیده
  سودآوری نسبی شرکت در صنعت به عنوان یک سنجه رقابت­پذیری، نقاط قوت و ضعف تجاری شرکت را منعکس می­کند. سودآوری نسبی تحت تأثیر تصمیمات عملیاتی شرکت است که با تصمیمات سایر شرکت­های صنعت ارتباط دارد. بنابراین، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل و ارزیابی وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران: سنجش نگرش استادان علوم سیاسی دانشگاه تهران
7. تحلیل و ارزیابی وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران: سنجش نگرش استادان علوم سیاسی دانشگاه تهران

علی اشرف نظری

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1396، صفحه 191-220

چکیده
  درک وضعیت رشته علوم سیاسی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن یکی از دغدغه­های اصلی پژوهشگران و استادان علوم سیاسی در  یک دهة اخیر بوده است. ضرورت بحث در این زمینه این مسئله باز می­گردد که تاکنون پژوهشی میدانی ...  بیشتر