مقاله پژوهشی
نسبت آرمان و واقعیت در اندیشة سیاسی زرتشت، مانی و مزدک در دورة ساسانی
1. نسبت آرمان و واقعیت در اندیشة سیاسی زرتشت، مانی و مزدک در دورة ساسانی

محسن سلگی؛ شجاع احمدوند

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1397، صفحه 7-32

چکیده
  این مقاله بر آن‌ است تا نسبت میان «آرمان» و «واقعیت» را در اندیشة زرتشت، مانی و مزدک مورد واکاوی قرار دهد. اندیشه ‌های زرتشت مبنای شکل‌گیری دولت ساسانی و حرکت تأسیسی اردشیر بابکان بود. مانی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: یک چارچوب نظری
2. هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: یک چارچوب نظری

احسانه محمدی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1397، صفحه 33-64

چکیده
    بررسی ادبیات نظری موجود در حوزه سیاست خارجی نشان می دهد که اغلب مطالعات انجام شده بر یکی از عوامل هویت، قدرت و یا امنیت در شکل دهی به تصمیمات و رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده اند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رانسیر و بازپیکربندی توزیع امر محسوس در سیاست و زیبایی شناسی
3. رانسیر و بازپیکربندی توزیع امر محسوس در سیاست و زیبایی شناسی

معصومه محمدیاری؛ محمد توحیدفام

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1397، صفحه 65-86

چکیده
  توجه به بعد زیبایی شناسانۀ تجربه سیاسی از جمله دغدغه های بنیادین رانسیر در تحقیقات تاریخی و سیاسی­ اش است. او با در نظر گرفتن سیاست و زیبایی شناسی به مثابه اشکال متفاوتی از مفهوم اختلاف وجوه زیبایی ­شناسانه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش توسعه اقتصادی در تحول فرهنگی؛ عصر پساجنگ در ایران
4. نقش توسعه اقتصادی در تحول فرهنگی؛ عصر پساجنگ در ایران

مرتضی مردیها

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1397، صفحه 87-115

چکیده
  ظهور دولت سازندگی و برنامه تعدیل و توسعه اقتصادی لیبرالی و نیز تحول کالبدی فضای شهری نقطه چرخشی در تاریخ اخیر ایران بود. از سال 1368 به بعد، رشد سخت افزارهای اقتصادی جایگزین رکود دهه شصت شد. زیرساختهای اقتصادی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دوستی در روابط بین الملل و نگاهی بومی به آن: درس هایی از سعدی
5. دوستی در روابط بین الملل و نگاهی بومی به آن: درس هایی از سعدی

حمیرا مشیرزاده؛ فریبا علی کرمی

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1397، صفحه 117-156

چکیده
  دوستی از مفاهیمی است که با نقد جریان مسلط در عرصه روابط ­بین­الملل، تقویت رویکردهای هنجاری و نیز نگاه جامعه انگارانه به روابط میان دولت ها مطرح شده و می­تواند با ظهور آنچه در سال­های اخیر «چرخش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
داعش و مدرنیته: بررسی تأثیر عملکرد دولت شبه مدرن خاورمیانه ای
6. داعش و مدرنیته: بررسی تأثیر عملکرد دولت شبه مدرن خاورمیانه ای

صباح مفیدی؛ سمیه رحمانی

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1397، صفحه 157-186

چکیده
  نوشته پیش رو به ارائه تصویری از رابطه­ سازمان «داعش»، مدرنیته و نهاد دولت­ پرداخته است. عوامل مختلفی در پیدایش پدیده های اجتماعی-سیاسی مؤثر هستند که در رابطه با ظهور «داعش»، این مقاله، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آسیب شناسی روابط بازرگانی ایران و افغانستان از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی (2018-2001)
7. آسیب شناسی روابط بازرگانی ایران و افغانستان از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی (2018-2001)

ناصر یوسف زهی؛ حسین فرزانه پور؛ احمد بخشی

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1397، صفحه 187-224

چکیده
     رتبه نخستِ ایران در صادرات کالا به افغانستان در سال‌های 2017-2015م. حاکی از تحولی عظیم در روابط اقتصادی دو کشور و تأثیرگذار بر تعاملات سیاسی آنان است. بااین‌وجود، پیوندهای بازرگانی ایران و افغانستان ...  بیشتر