مقاله پژوهشی
چالش‌ها و فرصت‌های پیش¬روی سطوح ِ
 نظم جمهوری اسلامی ایران
چالش‌ها و فرصت‌های پیش¬روی سطوح ِ نظم جمهوری اسلامی ایران
دوره اول، شماره 3 ، شهریور 1385، صفحه 7-40

http://dx.doi.org/حسین خجسته نیا

چکیده
  با بررسی مهم‌ترین تغییراتِ نظم جهانی در سه سطح نظام بین‌الملل، منطقه‌ای و ملی و موضوعات مرتبط با تبیین وضعیت نظم کنونی جمهوری اسلامی ایران، نخست به شناختی از چالش‌ها ـ محدودیتها و عوامل بازدارنده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رهیافت مقایسه‌ای بول:
روشی برای سنجش نظریات روابط بین‌الملل
رهیافت مقایسه‌ای بول: روشی برای سنجش نظریات روابط بین‌الملل
دوره اول، شماره 3 ، شهریور 1385، صفحه 43-80

http://dx.doi.org/سیدجلال دهقانی فیروزآبادی

چکیده
  نظریههای مختلف روابط بینالملل بخشی از واقعیت این رشته هستند. علیرغم اختلافات و تعارضات موجود بین دیدگاه این نظریات به روابط بینالملل، همه آنها ادعا دارند که از قدرت تبیین بیشتری برخوردارند. در حقیقت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معرفت و قدرت: هویت یگانه و یا چندگانگی هویتی
معرفت و قدرت: هویت یگانه و یا چندگانگی هویتی
دوره اول، شماره 3 ، شهریور 1385

چکیده
  تا کنون از منظرهای گوناگونی به مساله هویت نگریسته شده و جنبه‌های مختلف آن از توضیح و تبیین گرفته تا بررسی رابطه آن با متغیر‌های دیگر و بالعکس مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. اما دیدگاه‌های جدید در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کرامت انسانی و خشونت در اسلام
کرامت انسانی و خشونت در اسلام
دوره اول، شماره 3 ، شهریور 1385

چکیده
  این مقاله تلاش می‌کند بر مبنای ابعاد سیاسی قرآن، سنت پیامبر و سیرة امام علی، ابتدا به تبیین دو مفهوم کرامت و خشونت بپردازد، و سپس ارتباط بین آن دو را روشن سازد. مقاله دارای دو رویکرد اصلی است، اول اینکه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آرامش قبل از طوفان : فشارهای انقلابی و حکمروایی جهانی
آرامش قبل از طوفان : فشارهای انقلابی و حکمروایی جهانی
دوره اول، شماره 3 ، شهریور 1385

چکیده
  آیا دوران انقلابها سپری شده است؟ برخی از محققین و صاحبنظران معتقد هستند که با استناد به روندهای فعلی جهانی شدن و پروسه دمکراسی‌سازی در قسمتهای مختلف دنیا احتمال وقوع انقلاب‌های بزرگ اجتماعی به صفر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اجتهاد و مسأله مردم‌سالاری در ایران معاصر
(ظرفیت‌سنجی مقایسه‌ای مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی)
اجتهاد و مسأله مردم‌سالاری در ایران معاصر (ظرفیت‌سنجی مقایسه‌ای مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی)
دوره اول، شماره 3 ، شهریور 1385

چکیده
  مردم‌سالاری یکی از پرسش‌های اساسی در ساحت فکر و اندیشه سیاسی ایران در دوران معاصراست. این پرسش تاکنون، با رویکردهای مختلفی پاسخ داده شده است که یکی از آنها رویکرد اجتهادی است. این رویکرد با استخدام الگوی ...  بیشتر