تبار‌شناسی شناخت و شناسایی دانش و روش علمی
تبار‌شناسی شناخت و شناسایی دانش و روش علمی

قاسم افتخاری

دوره اول، شماره 1 ، اسفند 1384

http://dx.doi.org/no 1

چکیده
  در این مقاله مبانی و اصول شکل‌گیری نگرش و روش‌های علمی به طور کلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نویسنده در پی آن است که اصول شناخت‌شناسانه و مبانی معرفتی روش‌های علمی در عصر مدرن را ریشه‌یابی کرده و تفاوت ...  بیشتر
شیوه‌های گوناگون شناخت و ادراک در مطالعات سیاسی و بین‌المللی
شیوه‌های گوناگون شناخت و ادراک در مطالعات سیاسی و بین‌المللی

حسین سلیمی

دوره اول، شماره 1 ، اسفند 1384

http://dx.doi.org/no 1

چکیده
  در این مقاله نگرش‌ها و رهیافت‌های گوناگونی که در زمینه شناخت پدیده‌های سیاسی و بین‌المللی وجود دارند مورد بررسی قرار گرفته و تلاش می‌گردد که به این پرسش پاسخ دهد که آیا شیوه‌های مطالعات و شناخت تجربی ...  بیشتر
گستره تحلیل گفتمان سیاسی
 از مطالعه ساختارها تا هنر مناسک عینیت نمایی
گستره تحلیل گفتمان سیاسی از مطالعه ساختارها تا هنر مناسک عینیت نمایی

محمد جواد غلامرضا کاشی

دوره اول، شماره 1 ، اسفند 1384

http://dx.doi.org/no 1

چکیده
  در این مقاله، به اختصار دو تحول را مورد نظر قرار داده‌ایم تا بر مبنای آن، عرصه گسترده گزینه‌های پیش روی برای انجام یک پروژه تحلیل گفتمانی را ترسیم کنیم: تحولات نظری که موجب بسط و گسترش تحقیقات کیفی به ...  بیشتر
گونه‌شناسی روش‌های مطالعه جامعه‌شناسی سیاسی ایران
گونه‌شناسی روش‌های مطالعه جامعه‌شناسی سیاسی ایران

امیر محمد حاجی یوسفی

دوره اول، شماره 1 ، اسفند 1384

http://dx.doi.org/no 1

چکیده
  در این مقاله سعی می‌کنیم با مطالعه برخی از مهم‌ترین کتب و منابع موجود در باب جامعه‌شناسی سیاسی ایران، دریابیم اندیشمندان ایرانی عمدتا از چه روش‌ها و رهیافت‌هایی در مطالعه پدیده‌های مورد بحث در جامعه‌شناسی ...  بیشتر
پوزیتیویسم شناخت مسلط بر سیاست خارجی ج. ا. ا
پوزیتیویسم شناخت مسلط بر سیاست خارجی ج. ا. ا

علیرضا ازغندی

دوره اول، شماره 1 ، اسفند 1384

http://dx.doi.org/no 1

چکیده
  تاکنون محققان ایرانی تلاش‌های بسیاری برای تبیین علمی سیاست خارجی ایران انجام داده‌اند و در این راه کوشیده‌اند تا از یافته‌های جدید و رهیافت‌های گوناگون در عرصه روش‌شناسی علوم اجتماعی بهره برند. ...  بیشتر
درباره ضرورت یکسان‌سازی رفرنس‌نویسی در علوم انسانی
درباره ضرورت یکسان‌سازی رفرنس‌نویسی در علوم انسانی

حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی

دوره اول، شماره 1 ، اسفند 1384

http://dx.doi.org/no 1

چکیده
  پراکندگی‌ها و آشفتگی‌هایی که در زمینه رفرنس‌نویسی در بسیاری از آثارِ دانشگاهی رشته‌های علوم انسانی وجود دارد نویسنده این مقاله را بر آن داشته است که بکوشد راهکاری در این باره ارائه دهد. نویسنده نخست ...  بیشتر