1. تبار‌شناسی شناخت و شناسایی دانش و روش علمی

قاسم افتخاری

دوره اول، شماره 1 ، زمستان 1384

http://dx.doi.org/no 1

چکیده
  در این مقاله مبانی و اصول شکل‌گیری نگرش و روش‌های علمی به طور کلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نویسنده در پی آن است که اصول شناخت‌شناسانه و مبانی معرفتی روش‌های علمی در عصر مدرن را ریشه‌یابی کرده و تفاوت و تمایز آن با شیوه‌های سنتی و نگرش‌های فلسفی را بازشناسد. اصالت دادن به عقلانیت انسان، پدیدارشناسی و گذار از شناخت باطن و حقیقت ...  بیشتر

2. شیوه‌های گوناگون شناخت و ادراک در مطالعات سیاسی و بین‌المللی

حسین سلیمی

دوره اول، شماره 1 ، زمستان 1384

http://dx.doi.org/no 1

چکیده
  در این مقاله نگرش‌ها و رهیافت‌های گوناگونی که در زمینه شناخت پدیده‌های سیاسی و بین‌المللی وجود دارند مورد بررسی قرار گرفته و تلاش می‌گردد که به این پرسش پاسخ دهد که آیا شیوه‌های مطالعات و شناخت تجربی و رفتاری تنها طریق شناخت امور سیاسی و بین‌المللی هستند و یا خیر. پس از مروری بر اصول و مبانی شناخت تجربی و رفتاری، تحولات شناخت شناسانه ...  بیشتر

3. گستره تحلیل گفتمان سیاسی از مطالعه ساختارها تا هنر مناسک عینیت نمایی

محمد جواد غلامرضا کاشی

دوره اول، شماره 1 ، زمستان 1384

http://dx.doi.org/no 1

چکیده
  در این مقاله، به اختصار دو تحول را مورد نظر قرار داده‌ایم تا بر مبنای آن، عرصه گسترده گزینه‌های پیش روی برای انجام یک پروژه تحلیل گفتمانی را ترسیم کنیم: تحولات نظری که موجب بسط و گسترش تحقیقات کیفی به نحو عام شده‌اند و آنها را از الگوهای خاص پوزیتویستی به سمت تحقیقات عاری از دغدغه عینیت و مشابه با آثار هنری هدایت کرده‌اند و دوم، انواع ...  بیشتر

4. گونه‌شناسی روش‌های مطالعه جامعه‌شناسی سیاسی ایران

امیر محمد حاجی یوسفی

دوره اول، شماره 1 ، زمستان 1384

http://dx.doi.org/no 1

چکیده
  در این مقاله سعی می‌کنیم با مطالعه برخی از مهم‌ترین کتب و منابع موجود در باب جامعه‌شناسی سیاسی ایران، دریابیم اندیشمندان ایرانی عمدتا از چه روش‌ها و رهیافت‌هایی در مطالعه پدیده‌های مورد بحث در جامعه‌شناسی سیاسی ایران بهره برده‌اند. به عبارت دیگر، جدا از اینکه چه مفاهیمی (هستی‌شناسی) در مطالعه جامعه‌شناسی سیاسی ایران مطرح است ...  بیشتر

5. پوزیتیویسم شناخت مسلط بر سیاست خارجی ج. ا. ا

علیرضا ازغندی

دوره اول، شماره 1 ، زمستان 1384

http://dx.doi.org/no 1

چکیده
  تاکنون محققان ایرانی تلاش‌های بسیاری برای تبیین علمی سیاست خارجی ایران انجام داده‌اند و در این راه کوشیده‌اند تا از یافته‌های جدید و رهیافت‌های گوناگون در عرصه روش‌شناسی علوم اجتماعی بهره برند. در این مقاله با بررسی بخش عمده‌ای از ادبیات موجود در این زمینه نشان داده خواهد شد که رهیافت غالب در این زمینه پوزیتیویسم بوده است. برای ...  بیشتر

6. درباره ضرورت یکسان‌سازی رفرنس‌نویسی در علوم انسانی

حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی

دوره اول، شماره 1 ، زمستان 1384

http://dx.doi.org/no 1

چکیده
  پراکندگی‌ها و آشفتگی‌هایی که در زمینه رفرنس‌نویسی در بسیاری از آثارِ دانشگاهی رشته‌های علوم انسانی وجود دارد نویسنده این مقاله را بر آن داشته است که بکوشد راهکاری در این باره ارائه دهد. نویسنده نخست به صورت اجمالی به شیوه‌های جمع‌آوری داده‌ها و نیز رفرنس‌نویسی از گذشته‌های دور تا دوران معاصر در ایران پرداخته است و آنگاه شیوه ...  بیشتر