مقاله پژوهشی

1. نشانه‌شناسی تبلیغات سیاسی مطبوعات در کارزار دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

صفحه 7-32

حسینعلی افخمی؛ مسعود تقی آبادی؛ مریم عسگرانی


2. تاثیر توانمندسازی سیاسی زنان بر حکمرانی خوب: (درسهایی از سوئد برای ایران)

صفحه 33-62

فهیمه آزموده؛ امیر محمد حاجی یوسفی


3. تحلیل سخنرانی‌های حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل بر اساس نظریه کنش-گفتار: 2015 تا 2018

صفحه 63-98

غلامرضا حداد


4. نسبت فضای اجتماعی با عملکرد نخستین دوره مجلس (1359 تا 1363)

صفحه 99-130

سمیه زمانی؛ احمد گل محمدی؛ ابوالفضل دلاوری؛ وحید سینایی


5. تعلیق مشروطیت/ برتری استثناء برآمدنِ دولت مطلقه‌ی پهلوی

صفحه 131-164

علیرضا صحرایی؛ محسن خلیلی؛ مرتضی منشادی؛ روح اله اسلامی


6. تحول در نظام سیاسی آپارتاید در آفریقای‌ جنوبی و صلح‌سازی؛ بخشش یا انتقام؟ (1999-1989)؛ (آموزه‌هایی برای جامعه ایران)

صفحه 165-196

فریده محمدعلی پور؛ محمدولی مدرس؛ سید صمد حسینی واسوکلایی


7. تأثیر احساس بهزیستی سیاسی بر نگرش‌های سیاسی دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اردکان

صفحه 197-238

نجات محمدی فر