مقاله پژوهشی
فراترکیب متغیرهای گفتمان های استعاری مدیریتی رؤسای جمهور ایران در رقابت های انتخاباتی
فراترکیب متغیرهای گفتمان های استعاری مدیریتی رؤسای جمهور ایران در رقابت های انتخاباتی

علیرضا بناگر؛ داوود کیاکجوری؛ سعید اسلامی؛ محمد جواد تقی پوریان

دوره 14، شماره 4 ، آذر 1398، صفحه 7-36

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2019.386

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی گفتمانهای استعاری مدیریتی روسای قوه مجریه در رقابتهای انتخاباتی در سه دهه اخیر بوده است که در قالب 4 مقوله (گفتمانهای استعاری ساختاری، جهتی، وجودی، انتقادی) دسته بندی و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی میزان تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: ایران و روسیه در سال های 2020-2010)
واکاوی میزان تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: ایران و روسیه در سال های 2020-2010)

عارف بیژن؛ احسان اعجازی؛ مهدی لکزی

دوره 14، شماره 4 ، آذر 1398، صفحه 37-80

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2019.385

چکیده
  شبکه های اجتماعی از مهمترین ابزارموجود برای انتقال مفاهیم و مشارکت سیاسی محسوب می شود و همۀ نظام های سیاسی در این مقاله مطالعه موردی کشورهای ایران و روسیه در تلاش هستند آن را در اختیار گرفته و بر آن نظارت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اثر سیاست‌های راهبردی اقتصاد سیاسی نفت و تحریم‌ها بر تولید ناخالص داخلی کشور با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی
بررسی اثر سیاست‌های راهبردی اقتصاد سیاسی نفت و تحریم‌ها بر تولید ناخالص داخلی کشور با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی

هومن پشوتنی زاده؛ حامد خامه چی

دوره 14، شماره 4 ، آذر 1398، صفحه 81-106

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2019.387

چکیده
  تحریم‌های اعمال شده بر کشور با هدف محدود ساختن درآمدهای نفتی ایران و بالتبع تاثیرگذاری مستقیم بر رشد اقتصادی صورت پذیرفته است. با توجه به اهمیت میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها بر رشد اقتصادی ایران، پیش‌بینی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پروبلماتیک ایران: نظریۀ سیاستِ هویت در جریان‌های فکری معاصر ایران با تمرکز بر آرای جواد طباطبایی
پروبلماتیک ایران: نظریۀ سیاستِ هویت در جریان‌های فکری معاصر ایران با تمرکز بر آرای جواد طباطبایی

محمدتقی قزلسفلی؛ حسن شهسواری

دوره 14، شماره 4 ، آذر 1398، صفحه 107-130

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2019.388

چکیده
  این مقاله در تلاش است تا نشان دهد که چگونه دیدگاه سیاست آلمانی در مجادلات روشنفکری معاصر ایران، به ویژه منظومۀ فکری جواد طباطبایی چشم‌اندازی را برای تبیین پروبلماتیک ایران یا به عبارتی، بحران هویت ایرانی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
برساخت اجتماعی واقعیت در توئیتر فارسی؛ قالب بندی شبکه ای ارزش های سیاسی توسط همگان های شبکه ای در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396
برساخت اجتماعی واقعیت در توئیتر فارسی؛ قالب بندی شبکه ای ارزش های سیاسی توسط همگان های شبکه ای در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

حسین کرمانی

دوره 14، شماره 4 ، آذر 1398، صفحه 131-161

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2019.389

چکیده
  ایده اصلی این مقاله این است که کاربران توئیتر با انتشار توئیت های خود واقعیت را برساخته و به تجربه زیسته خود معنا می بخشند. بنابراین هدف ما در این مقاله، شناخت این مسئله در جریان انتخابات ریاست جمهوری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر قدرت سیاسی بر سیر تحول سیاست‌نامه‌نویسی ایرانی: از قرن پنجم تا فروپاشی صفویه
تأثیر قدرت سیاسی بر سیر تحول سیاست‌نامه‌نویسی ایرانی: از قرن پنجم تا فروپاشی صفویه

فرزاد محمدپور تهمتن؛ بهروز دیلم صالحی؛ کمال پولادی

دوره 14، شماره 4 ، آذر 1398، صفحه 163-184

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2019.390

چکیده
  سیاست‌نامه‌نویسی، مهم‌ترین هنر نگارش و اندیشه‌ورزی سیاسی در سراسر تاریخ تمدن ایرانی بوده است. این هنر، زمینه را برای نگارش متونی مهم در دوره‌های مختلف حکمرانی حاکمان مختلف فراهم نموده که هدف آن‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل اعتراضات سیاسی دی ماه 1396
تحلیل اعتراضات سیاسی دی ماه 1396

مرتضی نوروزپور

دوره 14، شماره 4 ، آذر 1398، صفحه 185-220

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2019.391

چکیده
  اعتراضات دی‌ماه1396 یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سیاسی پس از انقلاب 1357 است. هدف این مقاله یافتن عناصر معنایی شکل‌دهنده به اعتراضات سیاسی دی‌96 است. برای نیل به این هدف، با تحلیل محتوای مصاحبه‌ها‌ی عمیق ...  بیشتر