مقاله پژوهشی
روبنای شریعت‌‌نامه و زیربنای سیاست‌‌نامه در نصیحه‌‌الملوک غزالی؛ براساس متن تحولات سیاسی سلجوقیان
1. روبنای شریعت‌‌نامه و زیربنای سیاست‌‌نامه در نصیحه‌‌الملوک غزالی؛ براساس متن تحولات سیاسی سلجوقیان

روح اله اسلامی؛ سیدهاشم منیری

دوره 15، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 7-32

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.392

چکیده
  برآمدن سلجوقیان و پایداری آنان، به‌خصوص در دوره آلپ ارسلان و ملکشاه به کوشش سیاست‌‌نویسان فرهیخته‌‌ای چون خواجه نظام‌‌الملک طوسی و متکلمانی چون امام محمد غزالی است که اولی بخش سیستمی و مدیریتی را ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
همسویی سازمان همکاری اسلامی با عربستان سعودی برای مقابله با ایران در بحران یمن (2019-2015)
2. همسویی سازمان همکاری اسلامی با عربستان سعودی برای مقابله با ایران در بحران یمن (2019-2015)

مجید بزرگمهری؛ سمیه آقاجانی؛ مریم افشار

دوره 15، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 33-74

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.393

چکیده
  جنبش حوثی ها از دهه نود سده پیشین، فعالیت های خود برای احقاق حقوق قومی مذهبی در یمن آغاز کرده بود ولی به دنبال وقایع بهار عربی و به طور خاص ازسال 2015 که یمن درگیر جنگ داخلی فراگیر شد، جنبش حوثی ها تحت حمایت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آینده پژوهی وضعیت علوم سیاسی در ایران بر اساس الگوی تحلیل روند STEEP(V)
3. آینده پژوهی وضعیت علوم سیاسی در ایران بر اساس الگوی تحلیل روند STEEP(V)

حسین سلیمی؛ غلامرضا حداد

دوره 15، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 75-110

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.394

چکیده
  علوم سیاسی در ایران در طول این سال‌ها رشد کمّی و کیفی چشمگیری را تجربه کرده است که آسیب‌ها و کاستی‌هایی را نیز با خود داشته است. این پژوهش به هدف آینده‌پژوهی وضعیت علوم سیاسی در ایران در پی پاسخ به این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
منازعه سیاسی، سیاست فرهنگی و فرهنگ عامه در ایران پس از انقلاب (با تمرکز بر سیاست موسیقی)
4. منازعه سیاسی، سیاست فرهنگی و فرهنگ عامه در ایران پس از انقلاب (با تمرکز بر سیاست موسیقی)

ابوالفضل دلاوری؛ الهام قاسمی میمندی

دوره 15، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 111-146

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.395

چکیده
  با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، بنیان‌گذاران نظام جدید عرصه‌ی فرهنگ را مورد توجه ویژه قرار دادند؛ زیرا فرهنگ به عنوان عرصه قدرت نمادین، باید به گونه‌ای بازسازی می‌شد که شرایط جدید را منعکس کند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
در آیینه غرب و عبور از مَنِ نامتناهی؛ بررسی چگونگی رویارویی نخستین قانون‌گذاران ایرانی با غیرِ غربی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت
5. در آیینه غرب و عبور از مَنِ نامتناهی؛ بررسی چگونگی رویارویی نخستین قانون‌گذاران ایرانی با غیرِ غربی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت

رضا سرحدی قهری؛ مهدی نجف زاده؛ سید حسین اطهری؛ مرتضی منشادی

دوره 15، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 147-184

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.396

چکیده
  در مطالعه مناسبت تاریخی هویت ایرانی با غیرِ غربی، انقلاب مشروطیت به‌عنوان اولین مواجهه جدی با این غیر اهمیت می‌یابد. برای بررسی اولین مواجهه‌ی قانون نویسان ایرانی با مدرنیته‌ی غربی از نظریه آینه‌ی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آسیب شناسی سیاسی – حقوقی مصوبات مرتبط با ورزش و تربیت بدنی در مجلس شورای ملی عهد پهلوی دوم
6. آسیب شناسی سیاسی – حقوقی مصوبات مرتبط با ورزش و تربیت بدنی در مجلس شورای ملی عهد پهلوی دوم

امین عادل خانی؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی

دوره 15، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 185-217

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.397

چکیده
  هدف این پژوهش تحلیل قوانین مرتبط با امور ورزش و تربیت بدنی در عهد پهلوی دوم بر مبنای قانونگذاری خوب است. در اهمیت و ضرورت پژوهش قابل توجه است که نخبگان ایران پس از انقلاب مشروطیت سعی در نهادینه و محدودسازی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی ابعاد پتانسیل خشونت قومی وعوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی : استان آذربایجان غربی)
7. شناسایی ابعاد پتانسیل خشونت قومی وعوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی : استان آذربایجان غربی)

سجاد معین فر؛ رضاعلی محسنی؛ علیرضا محسنی تبریزی

دوره 15، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 219-256

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.398

چکیده
  هدف مقاله حاضر، شناسایی ابعاد پتانسیل خشونت قومی وعوامل اجتماعی مرتبط با آن در استان آذربایجان غربی می باشد. در پژوهش حاضرعمدتاازتئوری های منزا و بروکز، بارت، ویمر، آکلائف استفاده شده است. پژوهش حاضر ...  بیشتر