مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی ملی‌گرایی و جنبش زنان در ایران و مصر (1342-1285 ه.ش)
بررسی تطبیقی ملی‌گرایی و جنبش زنان در ایران و مصر (1342-1285 ه.ش)

مصطفی چمنی مقدم؛ محمدنبی سلیم؛ میرزا محمد حسنی

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 7-47

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.406

چکیده
  در پی تحولات اجتماعی در آستانه قرن بیستم میلادی، جنبش‌های زنان در بسیاری از کشورهای جهان شکل گرفتند. با رشد روزافزون تمایلات ملی‌گرایانه در کشورهای درحال‌توسعه، در ایران، هم‌زمان با جنبش مشروطیت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعلیق مشروطیت، وضعیت استثنا؛ کامیابی رضاشاه در کسب سلطنت
تعلیق مشروطیت، وضعیت استثنا؛ کامیابی رضاشاه در کسب سلطنت

سید مرتضی حافظی؛ وحید سینائی

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 49-75

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.407

چکیده
  قانون اساسیِ مشروطه که در دوران زوال قاجار تدوین شد،‌ به‌عنوان نتیجه مستقیم مشروطیت، نخستین متن حقوق اساسی در تاریخ ایران است. اما علی‌رغمِ مجاهدت‌هایِ مشروطه‌خواهان و عزم آنان برای ابتناء امر سیاسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چگونگی رابطه خود / دیگری در ایران سده اخیر: با کاربست الگوی باختین و رهیافت شانتال موف
چگونگی رابطه خود / دیگری در ایران سده اخیر: با کاربست الگوی باختین و رهیافت شانتال موف

دنیا راه حق؛ رضا اکبری نوری؛ حسن آب نیکی

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 77-116

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.408

چکیده
  چکیده یکی از مهمترین مسائلی که ذهن روشنفکران و اندیشمندان ایرانی را از سال ها پیش از مشروطه تاکنون به خود مشغول ساخته است، مواجهه "ما" با "دیگری" می باشد. مقاله حاضر، در پی طرح این مسئله است که مبحث "خود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گذار پارادایمی، بازآفرینی امر سیاسی و فهم گذارهای پیش روی ایران
گذار پارادایمی، بازآفرینی امر سیاسی و فهم گذارهای پیش روی ایران

سلمان صادقی زاده

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 117-140

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.409

چکیده
  جهان امروز دستخوش دگرگونی‌های بنیادین است؛ دگرگونی‌هایی که ناظر بر گذار پارادایمی است. این وضعیت نوپدید با دو پرسش کانونی همراه است: نخست آنکه ویژگی‌های این گذار چیست؟ و دیگر آنکه تاثیر آن بر ایران ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پزشکی و قدرت از عهد ناصری تا دورة رضاخان؛ تبارشناسی سوژة ایرانی
پزشکی و قدرت از عهد ناصری تا دورة رضاخان؛ تبارشناسی سوژة ایرانی

فاتح مرادی؛ عباسعلی رهبر؛ خوان توی

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 141-172

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.410

چکیده
  در سدة نوزدهم و اوایل سدة بیستم میلادی شاهد روند تغییر حکمرانی در ایران هستیم. ساحت چندگانة نیروها در این دوره پدید می‌آیند که در این چندگانگی دانش مدرن سهم بسزایی دارد. در واقع بخش مهمی از این تغییر به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رابطه توسعه اجتماعی و فرهنگ سیاسی در جامعه ایران؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رشت
بررسی رابطه توسعه اجتماعی و فرهنگ سیاسی در جامعه ایران؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رشت

هادی نوری؛ مهدی مظلوم خداشهری؛ محمدرضا غلامی؛ رضا علیزاده

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 173-200

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.411

چکیده
  پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که توسعه اجتماعی چه تأثیری بر فرهنگ سیاسی ایران می گذارد؟ در پاسخ به این پرسش از نظریه تحول تاریخی توسعه آدریان لفت‌ویچ استفاده شده و برای سنجش دو متغیر اصلی از نظریه فرهنگ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پی‌جویی آینده در گذشته و بازنمایی‌ امر نوستالژیک در ایران معاصر
پی‌جویی آینده در گذشته و بازنمایی‌ امر نوستالژیک در ایران معاصر

علی اشرف نظری

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 201-236

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.412

چکیده
  نوستالژی یا «حسرت گذشته» مفهومی محوری در مباحث‌ هویتی و سیاسی معاصر است. فهم نوستالژی و ابعاد و زوایای آن در نظریه‌های روان‌شناختی، فرهنگی و اجتماعی، بیانگر وضعیت یأس و از خودبیگانگی بنیادین ...  بیشتر