مقاله پژوهشی
رویکرد دولت موقت نسبت به مسئله کردستان( علل جنبش و عوامل تشدید و تداوم بحران)
1. رویکرد دولت موقت نسبت به مسئله کردستان( علل جنبش و عوامل تشدید و تداوم بحران)

کیومرث فیضی؛ باقر علی عادلفر؛ نصراله پور محمدی املشی؛ عبدالرفیع رحیمی

دوره 16، شماره 3 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.434

چکیده
  در دوران گذار از رژیم پهلوی و تثبیت نظام اسلامی، احزاب و گروه‌های سیاسی کرد با توجه به فضای ناشی از خلاء قدرت حکومت مرکزی و زمینه‌های موجود(عقب‌ماندگی منطقه)، شرایط را برای کسب خودمختاری مناسب دیدند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الگویی برای تبیین رفتار رأی‌دهی بین نسلی ایرانیان مطالعه موردی: شهر اصفهان
2. الگویی برای تبیین رفتار رأی‌دهی بین نسلی ایرانیان مطالعه موردی: شهر اصفهان

نجات محمدی فر؛ داود نجفی

دوره 16، شماره 3 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.435

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی برای تبیین رفتار رأی‌دهی بین نسلی ایرانیان با تمرکز بر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران است که با روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تصوف به مثابه روش تفکر و یا زیست اجتماعی، بررسی تاثیر گسترش فقه صوفیانه، در دوران پیشا مشروطه، بر بقا و رواج خرافه در ایران
3. تصوف به مثابه روش تفکر و یا زیست اجتماعی، بررسی تاثیر گسترش فقه صوفیانه، در دوران پیشا مشروطه، بر بقا و رواج خرافه در ایران

رضا شفیعی اردستانی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ حمید نساج؛ سید محمد علی حسینی زاده

دوره 16، شماره 3 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.436

چکیده
  خرافه دستاورد جامعه ایست که از عقلانیت روی گردانده است. اینکه چرا جامعه‌ای دینی چون ایران قاجاری به ویژه در دوران پیشا مشروطه در دام خرافه افتاده، پرسشی است که مقاله حاضر در پی آن است. پاسخ ارائه شده متاثر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عدالت و قانون در اندیشۀ تجددگرایان متقدم در ایرانِ عصر قاجار
4. عدالت و قانون در اندیشۀ تجددگرایان متقدم در ایرانِ عصر قاجار

حامد عامری گلستانی

دوره 16، شماره 3 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.437

چکیده
  در اندیشۀ قانون‌خواهی ایرانیانِ عصر قاجار، یکی از مفاهیمی که در کنار قانون به آن توجه شده بود «عدالت» است. قانون در معنای جدید آن نسبت وثیقی با عدالت داشت و این موضوعی نبود که از دید تجددگرایان ایرانی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تلاش برای شناسایی: تفسیری بازنمایانه از روابط ایران و امریکا
5. تلاش برای شناسایی: تفسیری بازنمایانه از روابط ایران و امریکا

محبوب شهبازی؛ سیدجلال دهقانی

دوره 16، شماره 3 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.438

چکیده
  چکیده:معمولاً رابطه‌ دولت‌ها برحسب رفتارهای مبتنی بر بیشینه‌سازی قدرت و منفعت تبیین می‌شود. این مقاله مدل متفاوتی برای تبیین روابط دولت‌های ایران و آمریکا معرفی می‌کند که متمرکز بر «تلاش برای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
علل کاهش میزان مشارکت مردمی در انتخابات 1400 و آینده رفتار انتخاباتی شهروندان (برمبنای تئوری مشارکت سیاسی میلبراث و نظریه سناریو نویسی شوارتز)
6. علل کاهش میزان مشارکت مردمی در انتخابات 1400 و آینده رفتار انتخاباتی شهروندان (برمبنای تئوری مشارکت سیاسی میلبراث و نظریه سناریو نویسی شوارتز)

محسن شفیعی سیف آبادی

دوره 16، شماره 3 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.439

چکیده
  هدف اصلی مقاله حاضر بررسی علل کاهش میزان مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و آینده رفتار انتخاباتی مردم ایران بر مبنای تئوری والتر میلبراث و نظریه پیتر شوارتز است. سوال اصلی نیز عبارت است از اینکه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کرونا و زایش تراژدی؛ تاملی بر ضرورت آفرینش‌گری هنر در برون شد از بحران کرونا
7. کرونا و زایش تراژدی؛ تاملی بر ضرورت آفرینش‌گری هنر در برون شد از بحران کرونا

پیمان زنگنه؛ سید حسین اطهری

دوره 16، شماره 3 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.440

چکیده
  پیدایی بیماری فاجعه‌بار کرونا ضمن به هم ریختن سبک زندگی و مدل حکومت‌مداری، جان انسان‌های بی‌شماری را گرفته است. این ویروس نامرئی با ایجاد اختلال در سبک زندگی و به حاشیه راندن شادی، نشاط و سرزندگی ناشی ...  بیشتر