کلیدواژه‌ها = مشروعیت
تأثیر قدرت سیاسی بر سیر تحول سیاست‌نامه‌نویسی ایرانی: از قرن پنجم تا فروپاشی صفویه

دوره 14، شماره 4، آذر 1398، صفحه 163-184

10.22034/ipsa.2019.390

فرزاد محمدپور تهمتن؛ بهروز دیلم صالحی؛ کمال پولادی


سعدی و سنّت‌های فکری سازنده ی عرف سیاسی

دوره 13، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 37-72

محمد خورشیدی؛ سیدصادق حقیقت


شیعه و مساله مشروعیت حکومت در عصر غیبت

دوره 10، شماره 4، آذر 1394، صفحه 42-74

سید محمد علی حسینی زاده


تحلیل پدیدارشناسانه نگرش دانشجویان علوم سیاسی نسبت به عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی (مسئولان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ipsa.2024.501

محمدرضا صالحی وثیق؛ علی اکبرپور آلمه جوقی