کلیدواژه‌ها = سیاست خارجی
قدرت نرم کانون اصلی روایت استراتژیک در قدرت دیپلماسی (بررسی سه روایت در مورد ایران)

دوره 16، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 221-259

10.22034/ipsa.2021.428

زهرا نژادبهرام؛ نازنین ملکیان؛ سروناز تربتی


پاندمی کرونا و تحلیل پلی‌هیوریستیکی سیاست خارجی ایران

دوره 15، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 119-146

10.22034/ipsa.2020.402

شهروز شریعتی؛ امین یوسفی


هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: یک چارچوب نظری

دوره 13، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 33-64

احسانه محمدی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی


برجام به مثابه توافق بین المللی: کاوشی در ماهیت و ضمانت اجرا

دوره 12، شماره 4، آذر 1396، صفحه 7-38

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مظفر حسنوند