کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
رسانه و قدرت: سیمای سینمایی خاورمیانه

دوره 8، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 227-251

سید مجید حسینی؛ رسول افضلی؛ لیلا رنجگر؛ رضا مختاری


تحلیلی بر ژئوپولیتیک مرزهای عمان با کشورهای همجوار

دوره 8، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 79-116

اصغر جعفری ولدانی؛ رامین جعفری ولدانی


ژئوپلیتیک تنگه هرمز و روابط ایران و عمان

دوره پنجم، شماره 3، شهریور 1389

اصغر جعفری ولدانی