کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی در فرایند انقلاب اسلامی بر اساس نظریه جیمز پل جی

دوره 18، شماره 3، شهریور 1402

10.22034/ipsa.2023.490

محمد رحیمیان؛ عباس کشاورز شکری؛ علی مرشدی زاد


جایگاه مفهومی «حق و خیر» در گفتمان‌های غالب در جمهوری اسلامی

دوره 18، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 7-46

10.22034/ipsa.2023.476

افشین حبیب زاده کلی؛ رضا اکبری نوری؛ سید خدایار مرتضوی اصل


تحولات سیاسی و اجتماعی پس‌ از انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر وضعیت زنان ایرانی در عرصه هنر

دوره 18، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 207-252

10.22034/ipsa.2023.481

مهری مارابی؛ طهماسب علی پوریانی؛ روح الله بهرامی


رویکرد دولت موقت به مسئله کردستان؛ عوامل تشدید و تداوم بحران

دوره 16، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 183-212

10.22034/ipsa.2021.434

کیومرث فیضی؛ باقر علی عادلفر؛ نصراله پور محمدی املشی؛ عبدالرفیع رحیمی


وضعیت سنجی سرمایه روحانیت، پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی

دوره 13، شماره 4، آذر 1397، صفحه 193-227

رضا نوع دوست؛ محمدرضا مایلی