ویژگی‌ها و گرایش‌های علوم‌سیاسی در ایران: نگاهی از دریچه نشریات تخصصی این رشته

چکیده

وضعیت نشریات تخصصی علوم‌سیاسی در ایران بسیاری از ویژگی‌ها و گرایش‌های این رشته در کشور را بازتاب می‌دهد. انتشار این نشریات با فاصله‌ای طولانی پس از تأسیس این رشته آغاز شده و با وقفه‌هایی نیز همراه بوده است. تاریخچه کوتاه این نشریات بر اساس تعداد، تنوع و محتوا را می‌توان به سه دوره متمایز (یک دوره قبل از انقلاب و دو دوره بعداز انقلاب) تقسیم‌بندی کرد.بر این اساس، بررسی وضعیت و محتوای این نشریات نشان می‌دهد رشته علوم‌سیاسی در ایران شدیداً آموزش‌محور و تا حدود زیادی متکی به منابع و متون خارجی بوده و فعالیت‌های پژوهشی- آن‌هم از نوع روشمند، بنیادی و کاربردی- در آن از جایگاه و سابقه چندانی برخوردار نبوده است. گرایش به موضوعات کلی و انتزاعی و مباحث نظرورزانه در این رشته، بر موضوعات و مباحث انضمامی و کاربردی - به‌ویژه در مورد مسائل سیاسی ایران- غلبه داشته است. از لحاظ هویت و پارادایم علمی، این رشته از استقلال چندانی برخوردار نبوده و از این لحاظ تحت‌الشعاع رشته‌های حقوق، جامعه‌شناسی و فلسفه بوده است. با این وجود، در سال‌های اخیر، نشانه‌های استقلال نسبی از لحاظ هویت و پارادایم علمی و همچنین گرایش‌هایی به افزایش اهمیت فعالیت‌های پژوهشی و تلاش جهت انجام پژوهش‌های روشمندتر و کاربردی‌تر از جمله درمورد مسائل سیاسی کشور در این رشته به چشم می خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Features and Fields of Political Science as a Discipline in Iran: A Glance at Iranian Political Science Journals

چکیده [English]

T
he content of main Iranian political science journals is reflective of the main characteristics and fields of this discipline in the country. Based on content analysis of main Iranian political science journals, this article argues that the discipline of political science in Iran is significantly theory-oriented, depends heavily on non-Iranian sources and texts, and research activities are not very profound. An inclination towards very general and abstract shbject matters as well as theoretical debates has made political science in Iran far away from applied and policy –oriented research and study particularly one which is related to Iran. As well political science in Iran is heavily dependent on other social science disciplines such as law, sociology and philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Science Journals