داوران

اسامی و مشخصات داوران محترم همکار در سال 1401

نام داور

رتبه علمی

سمت / سازمان

لینک عضویت داوران در پابلونز

 

فاضلی، حبیب الله

استادیار

استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

 

فاطمی نژاد، احمد

استادیار

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

کولائی، الهه

 

استاد دانشگاه تهران

 

 

کمالی، یحیی

دانشیار

دانشیار علوم سیاسی (سیاستگذاری عمومی) دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

https://publons.com/researcher/4333845/yahya-kamali/

 

کاویانی راد، مراد

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

 

 

کریمی، علی

استاد

مازندران بابلسر خیابان شهید بهشتی پردیس دانشگاه مازندران دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

کشاورز شکری، عباس

دانشیار

دانشیار/ دانشگاه شاهد

 

 

قزلسفلی، محمدتقی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه

 

 

لک زایی، شریف

 

عضو هیئت علمی دانشگاه

https://publons.com/researcher/4831364/sharif-lakzaei/

 

نوروزی، حسین

استادیار

گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

 

 

چمن خواه، لیلا

 

عضو هیئت علمی دانشگاه

 

 

نبوی، سید عبدالامیر

دانشیار

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

نظری، علی اشرف

دانشیار

دانشگاه تهران

 

 

نصری، قدیر

دانشیار

دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه خوارزمی تهران / پژوهشگر ارشد در مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

https://publons.com/researcher/4741630/ghadir-nasri/

 

هوشنگی، حمید

استادیار

استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

 

 

میرمحمدی، داود

سایر

پژوهشگر موسسه مطالعات ملی

 

 

میرترابی، سید سعید

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

 

 

موسوی شفایی، مسعود

دانشیار

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

 

مقصودی، مجتبی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-استاد

https://publons.com/researcher/5118370/mojtaba-maghsoudi/

 

ملکی، عباس

دانشیار

دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

 

 

منصورنژاد، محمد

استادیار

پژوهشگر

 

 

مایلی، محمدرضا

استادیار

استادیار/دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

 

 

محمودی، سید علی

دانشیار

دانشیار دانشکده روابط بین الملل

 

 

مدیر شانه چی، محسن

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 

 

مردیها، مرتضی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

مرشدی زاد، علی

 

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

https://publons.com/researcher/3163812/ali-morshedizad/

 

امامی میبدی، راضیه

 

عضو هیئت علمی دانشگاه

 

 

ابراهیم آبادی، غلامرضا

سایر

دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران

 

 

احمدی، حمید

 

استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

 

اردستانی، علی

استادیار

دانشگاه سمنان

 

 

اسلامی، روح اله

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

اسماعیلی، محمدمهدی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه

 

 

اسمعیلی، علی

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

 

 

اسدی، علی اکبر

 

عضو هیئت علمی دانشگاه

 

 

برخورداری، عارف

استادیار

دانشگاه تهران

 

 

بزرگمهری، مجید

 

عضو هیئت علمی دانشگاه

https://publons.com/researcher/4849809/majid-bozorgmehri/

 

توحیدفام، محمد

دانشیار

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

https://publons.com/researcher/4448933/mohammad-tohidfam/

 

تاجیک، محمدرضا

استاد

استادیار دانشگاه بهشتی

https://publons.com/researcher/3983513/mohammadreza-tajik/

 

حیدری، شقایق

استادیار

پژوهشگر و استاد مدعو دانشگاه

https://publons.com/researcher/4781087/shaghayegh-heidari/

 

حمیدیه، بهزاد

 

عضو هیئت علمی دانشگاه

 

 

حاجی پور ساردویی، سیمین

سایر

پژوهشگر

 

 

حاجی یوسفی، امیر محمد

دانشیار

تهران، دانشگاه شهید بهشتی

 

 

حداد، غلامرضا

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

حسینی بهشتی، سید علیرضا

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

 

 

خلیلی، محسن

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

خلیلی، رضا

استادیار

گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

 

 

خدایار، ابراهیم

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

 

دیلم صالحی، بهروز

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد چالوس

 

 

دلیلی، شهاب

سایر

دکترای علوم سیاسی

 

 

دهشیری، محمد رضا

دانشیار

عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل

 

 

راه نجات، میترا

استادیار

دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

رضایی راد، عبدالحسین

دانشیار

هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

زارعی، غفار

 

عضو هیئت علمی دانشگاه

https://publons.com/researcher/4461699/ghafar-zarei/

 

زرگر، افشین

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

https://publons.com/researcher/4614288/afshin-zargar/

 

سینائی، وحید

دانشیار

عضو هیات علمی

 

 

سیمبر، رضا

استاد

استاد علوم سیاسی دانشگاه گیلان

 

 

سلیمی، حسین

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

سلطانی، علیرضا

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

 

 

سازمند، بهاره

دانشیار

دانشگاه تهران

 

 

شکوهی، سعید

استادیار

گروه آموزشی روابط بین الملل

 

 

شکوری، علی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه

 

 

شریف پور، عنایت الله

 

عضو هیئت علمی دانشگاه

 

 

علایی، حسین

دانشیار

دانشگاه تهران، استاد

 

 

عامری گلستانی، حامد

استادیار

گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

 

 

صفری شالی، رضا

استادیار

گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی تهران

 

 

صالحی، مختار

استادیار

عضو هیت علمی دانشگاه مازندران

 

 

فروغی نیا، حسین

استادیار

استادیار گروه آموزشی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فروردین قائمشهر