الزامات بازنگری درس «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»؛ مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تحولات سریع در دنیای معاصر و نیازهای به‌شدت فزایندة محافل علمی و اجرایی برای درک بهتر و واقع‌گرایانه‌تر پدیده‌ها، فرایندها و رخدادهای جهان، نظام آموزش دانشگاهی بسیاری از کشورها را متناسب با این تحولات دستخوش تغییر کرده است. با توجه به چنین پیش‌فرضی، نظام آموزشی کشور نیازمند پویایی، تحول و پاسخگویی در مقابل نیازهای اجتماعی و جهانِ به‌شدت متغیر کنونی است.
بسیاری از سرفصل‌های دروس رشته علوم سیاسی که در فضای سال‌های نخستین انقلاب اسلامی طراحی شده است، پس از سی سال نیاز به بازنگری دارند تا همخوانی بیشتری با نیازها و واقعیت‌های معاصر داشته باشند. با توجه به چنین الزامی، در این پژوهش به بازنگری سرفصل یکی از دروس رشته علوم سیاسی در دوره کارشناسی یعنی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می‌شود.
مهم‌ترین یافتة این پژوهش آن است که زمان آن فرا رسیده تا سرفصل‌های درس سیاست خارجی با عطف به تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و متناسب با نیازهای جامعه دانشگاهی اصلاح شود. همچنین این مقاله نقاط ضعف سرفصل‌های این درس را مشخص و پیشنهادهایی برای بهبود، کارآمدتر بودن و هماهنگ‌تر بودن این سرفصل‌ها با نیازهای جامعه دانشگاهی ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها