اخبار و اعلانات

اولویت ها و موضوع های پیشنهادی برای تدوین مقاله علمی- پژوهشی

  به نام خدا فراخوان مقاله اولویت ها و موضوع های پیشنهادی برای تدوین مقاله علمی- پژوهشی   فرهیخته‌ گرامی با سلام و احترام فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی از پژوهشگران ارجمند برای ارائه‌ی مقالههای وزین خود به این فصلنامه دعوت به عمل می آورد. پژوهشنامه علوم سیاسی پذیرای نوشتارهای استوار بر «اصالت»، «نوآوری و تولید دانش»، «ارتقاء دانش سیاست به‌ویژه دانش و بینش بومی»و با «رویکرد حلّ مسائل موجود ایران» است. از این‌روی، ضمن استقبال از ایدههای نو و خلاقانه، برخی اولویت‌ها و موضوع‌های پیشنهادی، برای تدوین مقاله ...

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهشنامه علوم سیاسی» برای دو شماره اختصاصی با موضوع «بحران کرونا و سیاست در ایران»

         با شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر جامعه و سیاست در ایران، فصلنامه علمی - پژوهشی «پژوهشنامه علوم سیاسی» در چارچوب مسئولیت علمی، اخلاقی، اجتماعی و انسانی و نیز در راستای نگاه موشکافانه، حل المسأله ای و کاربردی به موضوعات جدید ایران، درنظر دارد دو شماره آتی خود را به موضوع «بحران کرونا و سیاست در ایران» اختصاص دهد. با توجه به اهمیت و اولویت این موضوع از همه دانشگاهیان و پژوهشگران کشور دعوت می شود مقاله های علمی-پژوهشی خود را با رعایت استانداردهای پژوهشی حداکثر تا خرداد1399به سامانه پژوهشنامه  به آدرس http://www.ipsajournal.ir ...

مطالعه بیشتر