برنامه هسته‌ای ایران: «توانایی قانونمند»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آنچه به طور معمول در مورد هدف ایران از پیگیری برنامه هسته‌ای عنوان می‌شود محدود به دو گزینه است: نخست برخورداری از توانمندی هسته‌ای صرفاً در مصارف علمی، پزشکی و انرژی که در محافل داخلی طرح می‌شود و دوم دستیابی به سلاح هسته‌ای که از جانب غرب به ایران نسبت داده می‌شود. این در حالی است که گزینه‌های دیگری از جمله «توانایی قانونمند» و «توانایی کامل» هسته‌ای نیز در این میان وجود دارد.
سؤال مطرح آن است که چه عواملی ایجاب می‌کند جمهوری اسلامی ایران به دنبال کسب «توانایی قانونمند» هسته‌ای باشد؟. نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که امنیت ملی، اهداف میان‌مدت سیاست خارجی و اهداف برنامه هسته‌ای ایران، کسب «توانایی قانونمند» هسته‌ای را ایجاب می‌کند. از جمله اهداف میان‌مدت سیاست خارجی «حفظ وضع موجود» محسوب می‌شود. بازدارندگی، ارتقای شأن و منزلت داخلی، خارجی، ارتقای سطح توسعه، نقش‌آفرینی در قالب بازیگر فعال منطقه‌ای و بین‌المللی و کسب جایگاه شایسته و افزایش قدرت «جهان اسلام» از اهداف برنامه هسته‌ای ایران قلمداد می‌شود. در این راستا بدین پرسش نیز پاسخ داده می‌شود که کدام استراتژی قادر به تحقق اهداف یادشده است و چنین فرض می‌شود که استراتژی «تعامل همه‌جانبه» گزینه ایران در قبال غرب است. در این استراتژی کلیه موضوعات مهم دوجانبه و چندجانبه از قابلیت طرح و مذاکره برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran`s Nuclear Program: Lawful Capability

نویسندگان [English]

  • Naser Hadian
  • Shani Hormozi
چکیده [English]

What is usually argued with respect to Iran’s goal in the pursuit of the nuclear program is either Iran seeks nuclear capability only for scientific, medical and energy purposes or Iran intends to achieve nuclear weapons. The former argument is made by Iran while the latter is done by the Western countries. This article proposes to explain two other goals i.e., nuclear “lawful capability” and “full capability” as well. Our main question is that “What factors necessitate that the Islamic Republic of Iran seeks to achieve nuclear “lawful capability”? The main hypothesis is posed in this paper is that the national security, mid-term foreign policy goals and the objectives of the Iranian nuclear program, require the achievement of nuclear “lawful capability”. “Preserving the status quo”, is considered among Iran’s foreign policy objectives. Deterrence, enhancement of regional and foreign dignity and altitude, improvement of the level of development, role play in the form of an active regional and international actor and reaching a proper status and increase in the power of the Islamic world, are considered as objectives of Iranian nuclear program. This paper will also answer this question that “which strategy will provide these objectives?” and it will be argued that the strategy of “comprehensive engagement” is the option taken by Iran against the West. In such strategy, all important bilateral and comprehensive issues are on the table for negotiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lawful Capability
  • Full Capability
  • Comprehensive Engagement
  • Iranian Nuclear Program