ساختارهای آینده ملت ـ دولت‌ها و چالش‌های فراروی آنها

چکیده

درحالی‌که‌ مباحث‌ مربوط‌ به‌ دولت‌ و ساختارهای‌ آن‌ کماکان‌ در محور مباحث‌ علم‌ سیاست‌ قرار دارد، هر از چندگاهی‌ زمزمه‌هایی‌ از افول‌ ملت‌ ـ دولت‌ها شنیده‌ می‌شود. آیا دولت‌ وستفالیایی‌ که‌ از 1648 میلادی‌ تا به‌ امروز مراحل‌ رو به‌ توسعه‌ خود را پشت ‌سر نهاده‌ به‌ انتهای‌ کار خود رسیده‌ است‌ و یا اینکه‌ اکنون‌ شاهد مقطع‌ دیگری‌ از تکامل‌ تدریجی‌ این‌ الگوی‌ سیاسی‌ هستیم‌. این‌ مقاله‌ با عطف‌ توجه‌ به‌ ریشه‌ تحولات‌ ملت‌ ـ دولت‌ها، درصدد است‌ تا تحولات‌ و تغییرات‌ ساختاری‌ دولت‌ها را در سه‌ وجه‌ مفهوم‌، ساختار و نظریه‌ سیاسی‌ مورد بازاندیشی‌ قرار دهد. بر این‌ اساس‌ نخست‌ شاهد تحول‌ مفهوم‌ ارگانیکی‌ دولت‌ به‌ مفهوم‌ مکانیکی‌، سپس‌ شاهد تحول‌ ساختار دولت‌ بزرگ‌ به‌ دولت‌ کوچک‌ و درنهایت نظاره‌گر تحول‌ نظریه‌های‌ حداکثرگرای‌ دولت‌ به‌ نظریه‌های‌ دولت‌ حداقل‌ هستیم‌. پرداختن‌ به‌ چالش‌های‌ ساختاری‌ فراروی‌ ملت‌ ـ دولت‌ها حُسن‌ختام‌ مقاله‌ خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future Structures of Nation-States and the Challenges They Face

چکیده [English]

While discussions of the state and its structure continue to remain at the heart of political science’s themes, there are certain debates on the decline of nation-states. The paper’s main question includes whether the Westphalia state, which has passed the stages of its development, has come to an end, or we witness another stage in evolution of this political pattern. Considering the roots of nation-states’ developments, the author seeks to reconsider structural transformations of states in three dimensions of concept, structure and political theory. On this basis, we see shift in the organic concept of state to a mechanical one, then change in the structure of large state to small state and finally, we witness shift in maximal theories of state into minimal theories of state. The last part of the paper addresses structural challenges ahead of nation-states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Maximal State
  • Minimal State
  • Nation-State
  • National Government