گستره تحلیل گفتمان سیاسی از مطالعه ساختارها تا هنر مناسک عینیت نمایی

نویسنده

no 1

چکیده

در این مقاله، به اختصار دو تحول را مورد نظر قرار داده‌ایم تا بر مبنای آن، عرصه گسترده گزینه‌های پیش روی برای انجام یک پروژه تحلیل گفتمانی را ترسیم کنیم: تحولات نظری که موجب بسط و گسترش تحقیقات کیفی به نحو عام شده‌اند و آنها را از الگوهای خاص پوزیتویستی به سمت تحقیقات عاری از دغدغه عینیت و مشابه با آثار هنری هدایت کرده‌اند و دوم، انواع مقاصدی که می‌توان از انجام یک پرو‌ژه تحلیل گفتمانی مطمح نظر قرار داد. این دو تصویر، در تلاقی با یکدیگر، محقق را بر مبنای موضوع و اهداف تحقیق، با عرصه‌ای متنوع از الگوهای تحلیل گفتمانی مواجه خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Extent of Discourse Analysis, from Study of Structures to the Art of Ritual Objectivity

نویسنده [English]

  • mohamad javad gholamreza kashi
چکیده [English]

In this article, author has focused on two changes in brief and tried first to draw the extent area of Discourse Analysis, including theoretical changes that spread qualification researches in general which conduct them from positivist pattern to new researches that go beyond of objectivity, look like art traces, and secondly to explain the aims and uses of discourse analysis project. When these two images joint, a researcher face to various patterns of discourse analysis that base upon their subjects and targets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse Analysis.positivist pattern .qualification Analysis