رسانه و بسیچ سیاسی: نقش برنامه های سیما در همراه سازی مخاطبان برای شرکت در راهپیمایی های سراسری (موردمطالعه :راهپیمایی 22بهمن و روز قدس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشکده صدا و سیما

چکیده

نقش آفرینی صداوسیما در عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی در ایران این روزها بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران است. راهپیمایی های سالانه 22 بهمن و روز قدس از جمله رویدادهای جمعی مهمی است که نحوه نقش آفرینی این رسانه در آنها در قالب تولید و ارسال پیام به منظور همراه سازی مخاطبان کمتر مورد مطالعه علمی قرار گرفته است. به نظر می رسد خلاء مطالعات جدی و علمی در این باره سبب تداوم برخی رویه های سنتی رسانه ای و به ویژه تلویزیونی شده است.مطالعه علمی این موضوع نیز می تواند سبب شناخت بهتر و ارائه راهکارها به منظور بهبود عملکرد رسانه ها در این مناسبت ها بشود. از این رو پرسش اصلی پژوهش این است که "مسئولان صداو سیما از کدام الگو، محتوا، تکنیک و نیز شیوه های رسانه ای ( و در اینجا تلویزیون ) برای همراه سازی مردم در راهپیمایی های سالانه بهره می گیرند؟" فرضیه ای که به آزمون گذاشته خواهد شد این است که" تلویزیون در ارسال پیام برای این دو مناسبت تقریبا به یک شکل عمل می کند و تولید و ارسال پیام های همراه کننده با توجه به ویژگی های مخاطبان این دو رویداد نیست". پژوهش به دو  روش اسنادی (برای داده های بخش نظری) و تحلیل محتوا (برای مطالعه محتوای برنامه های تلویزیون) انجام شده است. داده ها نیز با نرم افزار spss  پردازش شده اند. توجه بیشتر برنامه های سیما به راهپیمایی 22 بهمن به نسبت روز قدس، غلبه قالب های غیر تبیینی ساخت برنامه و ارسال پیام در دو راهپیمایی، غلبه شیوه های مستقیم و ترغیبی انتقال پیام بر شیوه های غیر مستقیم و اقناعی،کم توجهی به علایق، ویژگی ها و سلایق مخاطب در تولید و ارسال پیام و بهره گیری نامتوازن از موضوعات و شرایط سیاسی روز مهمترین یافته های پژوهش اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MEDIA AND POLITICAL MOBILIZATION: The role of IRIB Programs in Mobilizing People to Participate in Annual Rallies (Case study:22 of Bahman and Qod's Day)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Babaie 1
  • Malek Mohammad Mehrali 2
چکیده [English]

Nowadays the study of the Role of IRIB in different political and social arenas of Iran is increasingly considered important by the researchers. The annual rallies of "22nd of Bahman" and "Qod's Day" are of important mass events, which the role of media in producing and transmitting their messages for mobilizing people is less considered in scientific researches. It seems that the lack of scientific and serious studies in this issue has caused the continuity of traditional procedures in media especially in television. The scientific study of this issue could be led to a better recognition as well as presenting strategies to improve the function of media in these events. Therefore, the main question of this study is “which are the patterns, content, techniques and methods that the IRIB (Television in this study) uses for mobilizing people in annual rallies?” The hypothesis is that "TV uses the same type of programs for message transmission in both rallies and neglects the audience features in producing and transmitting messages". The research is done by documentary method (for data of theoretical section) and content analysis (for studying the content of TV programs). The data are also analyzed by the SPSS software. The main findings of this study include "TV program makers pay more attention to ‘22nd of Bahman’ rally than the ‘Qod's Day’ rally”, “the Non-explanatory formats in program- making and transmitting message are more dominating in both rallies”, “direct and motivating methods of transmitting message are more common than indirect and persuasive methods”, “TV program -makers don't pay enough attention to interests, features and tastes of the audiences in producing and transmitting message”, and “TV program -makers make unbalanced use of the political issues and conditions of the society”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 22nd of Bahman Rally
  • Qod's Day Rally
  • IRIB
  • Mobilization
  • Political Advertisement