بازنمایی موفقیت یا شکست قرارداد هسته‌ای ایران در رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی؛ تحلیل روایتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گوینده خبر/سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

2 استادیار/دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

این مقاله با استفاده از روش تحلیل روایتی به بررسی رقابت گفتمانی پیرامون قرارداد هسته‌ای ایران در رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی می‌پردازد. در واقع، هدف از این بررسی، شناسایی عناصر روایتی است که موجب موفقیت یا شکست این سیاست خارجی در آمریکا شده است و اینگونه استدلال می‌شود که موفقیت و شکست یک سیاست خارجی نتیجه یک برساخت اجتماعی از روایت‌ها است. این پژوهش روش نوآورانه‌ای را برای تحلیل روایتی به عنوان یک روش تحلیل گفتمانی در بررسی رقابت‌های گفتمانی پیرامون این برساخت‌ها پیشنهاد می‌کند. بر مبنای این دیدگاه نشان داده می‌شود که روایت‌های موفقیت و شکست از ساختارهای مشابهی، اما محتواهای متفاوت، پیروی می‌کنند و عناصر کلیدی مانند بستر، شخصیت‌پردازی مثبت/منفی فردی و جمعی تصمیم‌گیرندگان و طرح کلی موفقیت یا شکست و شناسایی فرد یا افراد مسئول برای سرزنش/تشویق را شامل می‌شود. این مقاله بر اهمیت نحوه بیان روایت‌ها به عنوان دلیل سلطه یا حاشیه‌نشینی آنها در گفتمان سیاسی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات