نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی (اندیشه سیاسی) دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پیدایی بیماری فاجعه‌بار کرونا ضمن به هم ریختن سبک زندگی و مدل حکومت‌مداری، جان انسان‌های بی‌شماری را گرفته است. این ویروس نامرئی با ایجاد اختلال در سبک زندگی و به حاشیه راندن شادی، نشاط و سرزندگی ناشی از سبک زندگی مدرن بار دیگر واقعیت عریان و غمبار زندگی یعنی مساله مرگ را بیشتر از گذشته فرا روی انسان‌ها نهاده و به زایش تراژدی نیز یاری رسانده‌است. اکنون انسان دوره پساکرونا با بحران معنا مواجه شده و به عبارتی از امید، نشاط و سرزندگی دوران پیشاکرونا به طرز محسوسی فاصله گرفته‌است و به این می‌اندیشد که آیا اراده انسانی، خود باعث زایش چنین تراژدی دردناکی شده است یا این‌که نیرویی مافوق طبیعی در رقم زدن چنین مصیبتی موثر بوده است. نوشتار پیش رو با تاکید بر اثرات این بیماری بر حیات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران برآن است تا جلوه‌های مخرب این ویروس دهشتناک را در بافتار سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی- مذهبی جامعه ایرانی با محوریت عملکرد دوسویه کارگزاران سیاسی و شهروندان مورد توجه قرار دهد. به هر روی به نظر می‌رسد که با تاکید بر اروس یا عشق در وجوه مادی و معنوی‌اش و ترویج آن در سطح جامعه و نظام سیاسی ایران، می‌توان از اثرات درناک و فاجعه‌بار این ویروس مخرب به نحو چشمگیری کاست و حس امید به زندگی را در قالب آفرینش‌گری هنری، جهت تزکین روان رنج‌کشیده جامعه بیدار ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Corona Virus and the Birth of Tragedy; Requirements for Iranian politics in overcoming the Corona crisis

نویسندگان [English]

  • peyman zanganeh 1
  • sayed hossein athari 2

1 PhD student in Political Science (Political Thought), Ferdowsi University of Mashhad

2 Associate Professor of Political Science, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The emergence of the catastrophic Corona disease has taken the lives of countless people while disrupting lifestyles and governance models. This invisible virus, by disrupting the lifestyle and marginalizing the joy and vitality of the modern lifestyle, has once again exposed the bitter and sad reality of life, the issue of death, to human beings more than before, and has also contributed to the birth of tragedy. The man of the post-Corona period is now faced with a crisis of meaning, in other words, he has much distanced himself from the hope and vitality of the post-Corona period, wondering whether the human will itself gave birth to such a painful tragedy or a supernatural force in Figuring out such a tragedy has been effective. This article based on descriptive and analytical approach to show the destructive effects of coronavirus in political, economic, social and cultural-religious context of Iranian society with a focus on the bilateral action of political agents and citizens, intends to emphasize love in its material and spiritual aspects and promoting it as the basis of Iran's policy system as a fundamental solution of the coronavirus crisis. The painful and catastrophic effects of this destructive virus can be dramatically reduced and awakened a sense of hope in life in the form of artistic creation, to embellish the suffering psyche of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona Virus
  • Tragedy
  • Eros
  • The Issue of Death
  • Destiny