اجتهاد و مسأله مردم‌سالاری در ایران معاصر (ظرفیت‌سنجی مقایسه‌ای مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مردم‌سالاری یکی از پرسش‌های اساسی در ساحت فکر و اندیشه سیاسی ایران در دوران معاصراست. این پرسش تاکنون، با رویکردهای مختلفی پاسخ داده شده است که یکی از آنها رویکرد اجتهادی است. این رویکرد با استخدام الگوی روش‌شناختی اجتهاد ومراجعه به متون و منابع دینی، تلاش نموده است پاسخی درخور به این مسأله ارائه نماید. حاصل این تلاش‌ها ارائه نظریه‌هایی در باره نظام سیاسی اسلامی است که در این مقاله به عنوان نمونه به دو الگوی نظری "مشروطه اسلامی" و"جمهوری اسلامی" پرداخته شده، ظرفیت این نظریه‌ها درپاسخ‌گویی به مسأله مردم‌سالاری بررسی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

اجتهاد و مسأله مردم‌سالاری در ایران معاصر (ظرفیت‌سنجی مقایسه‌ای مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی)

چکیده [English]

مردم‌سالاری یکی از پرسش‌های اساسی در ساحت فکر و اندیشه سیاسی ایران در دوران معاصراست. این پرسش تاکنون، با رویکردهای مختلفی پاسخ داده شده است که یکی از آنها رویکرد اجتهادی است. این رویکرد با استخدام الگوی روش‌شناختی اجتهاد ومراجعه به متون و منابع دینی، تلاش نموده است پاسخی درخور به این مسأله ارائه نماید. حاصل این تلاش‌ها ارائه نظریه‌هایی در باره نظام سیاسی اسلامی است که در این مقاله به عنوان نمونه به دو الگوی نظری "مشروطه اسلامی" و"جمهوری اسلامی" پرداخته شده، ظرفیت این نظریه‌ها درپاسخ‌گویی به مسأله مردم‌سالاری بررسی گردیده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • اجتهاد
  • مسأله مردم‌سالاری
  • مشروطه اسلامی
  • جمهوری اسلامی
  • نظام‌سازی
  • تصمیم‌گیری وقانون‌گذاری