آسیب‌شناسی دروس حقوقی دوره کارشناسی علوم سیاسی؛ (کاربست رویکرد عملگرا در بازنگری محتوا، منابع، شیوه‌های آموزش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سرمایه گذاری برای تربیت و تامین نیروی انسانی از جمله مسائلی است که همواره ذهن مدیران جوامع را مشغول نموده است به گونه ای که به امر آموزش و پژوهش به عنوان یک سرمایه ملی نگریسته و آن را با ارزش ترین سرمایه ها که در وجود انسانها ذخیره می شود، به حساب می آورند. اساسا سه ماموریت عمده یعنی آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی برای دانشگاه ها وجود دارد. دانشگاه ها باید در هنگام ارائه ی برنامه های جدید آموزشی و پژوهشی به نیازها دقت کنند. ویژگی برون گرایی علم، اقتضا دارد که رابطه ای نظام مند بین اهداف و محتویات آموزشی با نیازهای مراکز اجرایی که مشتریان تولیدات دانشگاه هستند، برقرار گردد. در این مقاله با عنایت به دو نکته ی پیش گفته (ضرورت انطباق محتویات متون آموزشی با نیازهای کارشناسی جامعه و تاکید بر ارتقای توانمندی پژوهشی دانشجویان) دروس حقوقی دوره کارشناسی علوم سیاسی با رویکردی کاربردی مورد بازنگری قرار می گیرد. بنابراین ضمن بررسی موانع فراروی کاربردی کردن دروس مزبور، به نقد سرفصلهای مصوب دروس که محتوای منابع آموزشی و روش تدریس استاد را جهت می دهد، پرداخته است و پیشنهاداتی در جهت حذف، ادغام و اصلاح دروس و سرفصل های مربوطه ارائه می گردد. به عنوان اقدامی عملی نیز در جهت کاربردی کردن دروس، چهار گام پیشنهادی در طراحی مطالب آموزشی همراه با پیشنهاداتی در جهت اصلاح شیوه های آموزش دروس حقوقی ارائه می گردد. نگارنده در پایان مقاله به عنوان نمونه، یکی از مباحث حقوقی را انتخاب نموده و مدل مورد نظر خود را در قالب آن به مورد اجرا گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Law Modules in the Undergraduate Course of Political Science: Using the Applied Approach

چکیده [English]

Investing on education and development of human resources is one of the main issues preoccupying managers. This is because education and research are considered as the most valuable capital for societies. Generally, universities have three main functions: education, research and providing for certain public services. The social needs and expectations must be considered in educational and research programs of universities. Such programs should respond to the needs of administrative centers and public institutions, as customers of academic products. In this article, law modules in the BA course of political science are reviewed, using an applied approach. For this purpose, the author criticizes the syllabus of the modules, and considers the factors that have prevented the modules becoming applied. Then, some suggestions are offered to improve the syllabus, and four steps in planning educational texts are proposed. Finally as a sample, a law topic has been chosen to apply the desired model

کلیدواژه‌ها [English]

  • applied education
  • research-based education
  • law modules in BA course of political science