مدیر داخلی


دکتر شقایق حیدری مدرس دانشگاه و پژوهشگر

علوم سیاسی

  • ipsajournal@gmail.com
  • 09227479506