بررسی ابعاد و ضرورت های جامعۀ فضیلتمند در ایران امروز
1. بررسی ابعاد و ضرورت های جامعۀ فضیلتمند در ایران امروز

مختار نوری

دوره 16، شماره 1 ، زمستان 1399، ، صفحه 191-220

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.424

چکیده
  جوامع معاصر بشری با بحران‌های مختلفی مانند محیط زیست، آزار حیوانات، فقر، بیماری‌های ویروسی، جنگ و نظامی‌گری، ستمگری انسان‌ها نسبت به یکدیگر، گسترش روابط انتفاعی و ابزاری میان انسان‌ها، بی-تفاوتی ...  بیشتر
تفسیر زمینه های معرفت شناختیِ فلسفه سیاسی اجتماع گرایان؛ با تأکید بر دستگاه فلسفی ویتگنشتاین متأخر
2. تفسیر زمینه های معرفت شناختیِ فلسفه سیاسی اجتماع گرایان؛ با تأکید بر دستگاه فلسفی ویتگنشتاین متأخر

مختار نوری؛ فرزاد آذرکمند

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1397، ، صفحه 185-215

چکیده
  اجتماع­گرایی از مهم­ترین مکاتب فکری در اندیشه سیاسی معاصراست که از حیث فلسفی دارای ریشه­های متفاوتی است.به گونه­ای که برخی محققان، اجتماع­گرایان را«نوارسطویی» و عده­ای نیز آنان را «نوهگلی» ...  بیشتر