وضعیت مطالعات اسراییل شناسی در ایران
1. وضعیت مطالعات اسراییل شناسی در ایران

امیر محمد حاجی یوسفی؛ معصومه ثانی جوشقانی؛ معصومه طالبی

دوره ششم، شماره 2 ، بهار 1390

چکیده
  تاکنون پژوهش‌های متعددی در باب اسرائیل شناسی در ایران صورت گرفته و محققان مختلف تلاش کرده اند دشمن صهیونیستی را از زوایای گوناگون مورد مطالعه و شناخت قرار دهند. با این حال هیچ تحقیقی در باره وضعیت این ...  بیشتر
تحلیلی بر تولیدات علمی کشورهای جهان در حوزه روابط بین‌الملل
2. تحلیلی بر تولیدات علمی کشورهای جهان در حوزه روابط بین‌الملل

احمد دوست محمدی؛ علی اکبر خاصه؛ مهدی محمودی

دوره ششم، شماره 2 ، بهار 1390

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از نمایه نامه های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی به بررسی وضعیت تولیدات علمی در رشته روابط بین‌الملل در یک دوره ده ساله (از سال 2000 تا 2009) پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات علم ...  بیشتر