مدرنیته و بحران هویت معاصر؛ بر مبنای آرای داریوش شایگان
مدرنیته و بحران هویت معاصر؛ بر مبنای آرای داریوش شایگان

میثم نظری؛ حبیب اله فاضلی

دوره 13، شماره 3 ، مرداد 1397، ، صفحه 157-183

چکیده
  داریوش شایگان، در کنار اندیشمندانی چون سید احمد فردید، جلال آل احمد و علی شریعتی، از برجسته­ترین اندیشمندان پنج دهۀ اخیر ایران محسوب می­شود. از مباحث کانونی و محوری در آثار این اندیشمندان، پرداختن ...  بیشتر