بررسی بی‌طرفی در نظریه عدالت از منظر کانتی بودن رالز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بی‌طرفی و کانتی بودن، دو ویژگی مهم نظریه جان رالز است. وی با مبنا قرار دادن انسان کانتی گمان می‌کرد قرائتی بی‌طرفانه از لیبرالیسم ارائه کرده که برای تمامی جوامع و فرهنگ‌های مختلف مناسب است. اما با انتقادهایی مواجه شد که ناقض ادعای بی‌طرفی در نظریه او بود. ازاین‌رو به تجدیدنظر در نظریه خود پرداخت و مبنای نظریه‌اش را از انسان کانتی به انسان سیاسی تغییر داد؛ اما این جابه‌جایی نتوانست مشکل بی‌طرفی را رفع کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neutralism in Justice Theory from the perspective of Rawls’ Kantianism

نویسنده [English]

  • Seyed Reza Moosavi
چکیده [English]

Neutrality and Kantianism are the key features in Rawls’ theory. Basing his theory on “Kant\'s concept of personhood”, he presumed that he has presented a neutral interpretation of liberalism which suits all societies and cultures. However, he faced some criticisms questioning his claim on neutrality in theory. Hence, reconsidering his theory, he shifted from “kantian concept of the person” to “political concept of the person”. Still the problem of neutrality in his theory seems to be persistent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neutralism
  • Rawls
  • Kant
  • Personhood