سازه‌های مفهومی بی‌ثباتی در روابط ایران و بریتانیا

چکیده

از آغاز انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 تاکنون روابط ایران و بریتانیا از بی‌ثباتی سیاسی، تشنج دیپلماتیک و افت‌و‌خیزهای فراوانی برخوردار بوده است. میان این دو کشور، عادی‌سازی روابط به‌معنای واقعی کلمه و سازش و سازگاری سیاسی به‌وقوع نپیوسته است. درحالی‌که روابط ایران و امریکا با انقلاب اسلامی ایران با دشمنی قرین گردید و این نوع روابط قابل پیش‌بینی و مورد انتظار بود، اما انتظار می‌رفت روابط تهران و لندن حداقل با پایان یافتن اولین موج‌های انقلاب رو به ثبات و پایداری دیپلماتیک بگذارد. چرا روابط ایران و بریتانیا از همان ابتدای انقلاب اسلامی ایران متمایز شد و نسبت به دیگر کشورهای اروپای غربی به تشنج و بی‌ثباتی کشیده شد؟ ریشه‌های رنجش، آزردگی و بیزاری ایران نسبت به بریتانیا در چیست؟ چه عواملی در به‌وجود آوردن چنین وضعیتی دخیل بوده و هستند؟ آینده روابط ایران و بریتانیا چگونه ارزیابی می‌گردد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conceptual Constructs of Instability in Iranian-British Relations

چکیده [English]

Ever since the Iranian revolution of 1979 relations between Iran and Britain have remained volatile and have suffered from tension, instability and upheavals. Neither reconciliation, nor normalization, has been achieved between the two sides. While Iran's relations with the United States were predictably hostile, Tehran's ties with London could have been expected, at least by the end of the first tempests of the revolution, to be better and more stable. Why did Iran's relations with Britain deteriorate from the beginning, as distinct from other West European countries? What were the origins of Iran's resentment towards Britain? Which forces were behind the hostility between them? What are the prospects for future relations between these two countries? These are but a few questions, the answers for which can be explored by this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran.Britain.instability