پیامدهای انقلاب از دیدگاه کارل پوپر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بسیاری قرن بیستم را قرن انقلابها می دانند. از این رو تلاشهای نظری و تجربی گسترده ای در باب شناخت چرایی پیدایی انقلابها صورت گرفته است. اما با وجود اهمیت فراوان پیامدهای ناشی از انقلابها، ادبیات مربوط به بحث پیامدهای انقلاب کم و در مراحل ابتدایی است و نیاز به کوششهای نظری و تجربی گسترده ای دارد. مقاله حاضر در پی تلاشی نظری برای صورت بندی پیامدهای انقلاب از دیدگاه پوپر است. به نظر برخی اندیشمندان پوپر یکی از متفکران تاثیرگذار قرن بیستم بوده است. نظریه او در باب مهندسی اجتماعی گام به گام یا همان اصلاحات در تقابل با مهندسی اجتماعی تمامیت گرا و انقلابی طرح شده است. اما در آثارش نظریات او درباب پیامدهای انقلاب به وضوح مشخص نشده است. در این جستار کوشش می شود ابتدا نظریات گوناگون در باب پیامدهای سیاسی طرح شود و سپس نظریه پوپر صورت بندی گردد.
پوپر از جمله فیلسوفانی بود که با هر گونه‌ دگرگونی‌ بنیادی و سریع‌ اجتماعی مخالفت می‌ کرد. از نظر او هیچ اندیشة انقلابی نمی‌تواند جامعه را به خیر و سعادت عمومی رهنمون‌ گردد و در پس اندیشه‌ها و اقدامات انقلابی افکاری ایده‌آلیستی قرار گرفته است و سرابی بیش نیست . او نشان می‌دهد که چگونه ‌انسانهایی حتی نیک‌‌سیرت‌ تنها به خاطر‌ این که قصد ایجاد جامعه‌ای آرمانی را داشته‌اند به شخصیت هایی دیکتاتور مآب و اقتدارگرا تبدیل شده‌اند. بطور کلی پوپر نیز مانند تعداد قابل توجهی از نظریه پردازان انقلاب پیامدهای سیاسی انقلابها را منفی ارزیابی می کند و نتیجه انقلابها را، بر خلاف جامعه مطلوبی که ایدئولوژی انقلابها به تصویر می‌کشند، ظهور حکومتهای اقتدار گرا و  همچنین از میان رفتن آزادی بیان می داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consequences of Revolution in Popper’s view

نویسندگان [English]

  • Hamidreza jalaeepour
  • Majid Fooladian
چکیده [English]

Many consider the 20th century as the century of revolutions. Hence many theoretical and empirical efforts have been made to recognize the causes of revolutions. But beside great significance of revolutions' consequences, its literature is in its first steps and needs more theoretical and empirical efforts. Present article is going to provide a theoretical study of formalization of revolutions' consequences in Popper’s view. Some regard Popper as the most effective thinker of the 20th century. His theory was on piecemeal social engineering or reforms against comprehensive and revolutionary social engineering. But his theories on revolutions' consequences haven’t been expressed in his books clearly. This study is going to provide various theories on political consequences and to formalize Popper’s theory. Popper was one of the philosophers who rejected any violent holistic social change. In his point of view no revolutionary thought could lead a society to public welfare, and idealistic thoughts are behind revolutionary thoughts and actions. He shows that how good mannered people who intended to create a utopian society have been changed into authoritative dictators. Generally, Popper as well as many other theorists evaluates the political consequences of revolutions negatively and believes that revolutions lead to emerging authoritative governments  and  destroy freedom of speech, in contrast with the ideal society illustrated by revolutionary ideology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • revolutions consequences
  • political consequences
  • comprehensive social engineering
  • piecemeal social engineering