مقاله پژوهشی
پیامدهای انقلاب از دیدگاه کارل پوپر
پیامدهای انقلاب از دیدگاه کارل پوپر

حمیدرضا جلایی پور؛ مجید فولادیان

دوره 9، شماره 1 ، اسفند 1392، صفحه 7-32

چکیده
  بسیاری قرن بیستم را قرن انقلابها می دانند. از این رو تلاشهای نظری و تجربی گسترده ای در باب شناخت چرایی پیدایی انقلابها صورت گرفته است. اما با وجود اهمیت فراوان پیامدهای ناشی از انقلابها، ادبیات مربوط ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل توصیفی و استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی
تحلیل توصیفی و استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی

مجتبی مقصودی؛ رضا دوستدار

دوره 9، شماره 1 ، اسفند 1392، صفحه 33-60

چکیده
  پژوهش و بررسی در خصوص نشریات علمی و تحلیل محتوایی و موضوعی آنها امروزه اهمیت یافته است. بر همین اساس در این پژوهش برای اولین بار به بررسی توصیفی و تحلیل استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی ایران پرداخته ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبارشناسی گفتار انقلابی امام خمینی
پی‌جویی گسست در بایدها و نبایدهای امام خمینی در دوره‌های مختلف
تبارشناسی گفتار انقلابی امام خمینی پی‌جویی گسست در بایدها و نبایدهای امام خمینی در دوره‌های مختلف

کریم رضادوست؛ عبدالرضا نواح؛ صادق پیوسته

دوره 9، شماره 1 ، اسفند 1392، صفحه 61-88

چکیده
  این مقاله به تبارشناسی گفتار انقلابی امام خمینی می پردازد. تبارشناسی در اینجا به معنای پی‌جویی گسست در دوره‌های مختلف زمانی این گفتار، یعنی دوران پیش از تبعید، تبعید، نوفلوشاتو، قم و تهران است. موضوع ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
درآمدهای نفتی، بازتولید فرهنگ سیاسی تَبعی و اقتدارگرایی  در ایران
(1357- 1336)
درآمدهای نفتی، بازتولید فرهنگ سیاسی تَبعی و اقتدارگرایی در ایران (1357- 1336)

وحید سینایی؛ زهرا مظفری پور

دوره 9، شماره 1 ، اسفند 1392، صفحه 89-116

چکیده
  در نظریّه­ی دولت رانتیر، درآمد نفت علّت خودمختاری دولت و صعود اقتدارگرایی دانسته می­شود. رانت بر سرشت، ساختار و کارکردهای دولت تاثیر دارد اما صرف وجود آن به استقلال دولت از جامعه و اقتدارگرایی نمی­انجامد. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الگوی مدیریت بحران در سیره امام خمینی (ره)
الگوی مدیریت بحران در سیره امام خمینی (ره)

محمدعلی بصیری؛ مرضیه توکل نیا؛ داود نجفی

دوره 9، شماره 1 ، اسفند 1392، صفحه 117-138

چکیده
  این مقاله در پی پاسخگویی به این سئوال است که ارکان اصلی الگوی مدیریت بحران در سیره امام خمینی (ره) کدامند؟ برای پاسخگویی به این سئوال ، پس از بررسی مهمترین رهیافت­ها و الگوهای رایج مدیریت بحران، به انتخاب ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فرهنگ سیاسی جوامع اسلامی 
(با تأکید بر بررسی وضعیت ارزش های رهاینده)
فرهنگ سیاسی جوامع اسلامی (با تأکید بر بررسی وضعیت ارزش های رهاینده)

یعقوب احمدی

دوره 9، شماره 1 ، اسفند 1392، صفحه 139-176

چکیده
  توسعه سیاسی یا افزایش ظرفیت و کارایی نظام های سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در جوامع همواره به عنوان هدف اصلی جوامع مدنظر بوده است. اگرچه تعاریف و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رویکرد موتلفه اسلامی نسبت به روحانیت سیاسی  در پیش از انقلاب اسلامی 1357ش
رویکرد موتلفه اسلامی نسبت به روحانیت سیاسی در پیش از انقلاب اسلامی 1357ش

حسن حضرتی؛ محمدحسن پورقنبر

دوره 9، شماره 1 ، اسفند 1392، صفحه 177-204

چکیده
          این مقاله به بررسی مناسبات موتلفه اسلامی با روحانیت حاضر در عرصه سیاست ایران در قبل از انقلاب اسلامی(با تکیه برمطالعه موردی امام خمینی ، آیت الله شریعتمداری و آیت الله میلانی) ...  بیشتر