مطالعه ی موانع پارلمانی توسعه ی اقتصاد ملی در ایران(1368-1384)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

موضوع این مقاله موانع توسعه­ ی اقتصاد ملی در ایران است. پس از بیان مسأله و اثبات جنبه­ی پرابلماتیک آن، راه حل نظری مسأله از طریق ساخت دستگاه نظری که محصول کاربست مفاهیم نظریه‌ی لفت ویچ، نظریه دولت رانتیر و نظریه‌ی کاتوزیان در نظریه انتخاب عمومی ساختارمند است، ارائه می­شود. سپس داده­های لازم برای معرف­های هر یک از مفاهیم تحقیق با روش­های تحلیل محتوا و تاریخی گردآوری و سپس باروش تحلیل روایتی مورد داوری قرار می­گیرند. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که کنش راهبردی نمایندگان مجلس به عنوان بازیگران منفعت­جو در بستر راهبردی دولت رانتیر و نظام انتخاباتی اکثریتی دو دوری، معطوف به تأمین مطالبات فوری انتخاب ­کنندگان است که  سیاست­های برآمده از این نوع کنش نیز ناظر به تأمین مطالباتی از همان جنس است که نقش منفی در توسعه ­ی اقتصاد ملی ایران داشته است.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parliamentary Obstacles to Development of National Economy in Iran (1989-2005)

نویسندگان [English]

  • Faez Dinparast 1
  • Ali Sa'ee 2
چکیده [English]

The topic of this paper is the parliamentary obstacles to the development of national economy in Iran (1989-2005). After problem statement and proving the problematic aspect of it, we deal with a theoretical solution through constructing a theoretical apparatus which is the result of applying the concepts of Leftwich's theory, theory of rentier state and Katouzian's theory presented in the framework of structural public choice theory. Then the data for each of concepts related to content analysis and historical analysis are collected and referred by narrative analysis. The results show that the strategic action of parliament members as rational actors takes place in a strategic context of rentier state, and the two round majority-based election system inclines towards satisfying immediate demands of the electorate. The policies resulted from this kind of action incline towards satisfying the same demands that play a negative role in development of national economy

کلیدواژه‌ها [English]

  • development of national economy
  • Rentier State
  • strategic action
  • structural context
  • policy