کاوشی در ساختار زبانی و محتوایی سرودهای ملی کشورهای اروپایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله برگرفته از یک پژوهش وسیع­تر در باب سرودهای ملی کشورهای جهان است. در این بخش از پژوهش، سرودهای ملی کشورهای اروپایی را در چارچوب الگوی لاکلا و موفه، رویکرد وندایک و برخی ابزارهای زبان­شناختی مورد بررسی قرار می­دهیم و می­کوشیم به این پرسش­ها پاسخ دهیم: دال­های مرکزی سرودهای ملی هر کشور چیست؟ شباهت­ها و تفاوت­های ساختارهای زبانی در متون سرودهای ملی این کشورها کدام­اند؟ به ­این منظور، ترجمة فارسی سرودهای ملی 30 کشور اروپایی را بررسی کرده­ایم. در این تحلیل، از متن سرودهای ملی کشورهای اروپایی، 46 دال مرکزی که مورد توجه همة ملت­هاست، استخراج کردیم. از میان دال­های مرکزی به­کاررفته در سرودهای ملّی کشورهای اروپایی جنگ، گذشته­گرایی، وصف سرزمین، آزادی، اتحّاد، مناجات با خدا و آینده­گرایی بیشترین فراوانی را دارند. ساختارهای زبانی این بررسی نشان می­دهد استفاده از زمان حال به­طور معناداری بیشتر از دو زمان گذشته و آینده است. 14 کشور اروپایی (46.66% کل کشورهای اروپایی) در سرودهای ملی‌شان بر تقابل و قطبیت «ما» درمقابل «آن­ها» تأکید ویژه دارند و 16 کشور باقی‌مانده (53.33%) فقط از خود می‌گویند و قائل به غیریتی در مقابل آن نیستند. فراوانی واژه­های ایجابی در (96.66% از سرودهای ملی کشورهای اروپایی) بیشتر از واژه­های سلبی است. فرانسه تنها کشوری است که در آن فراوانی واژه­های سلبی بیشتر از واژه­های ایجابی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration of Linguistic Structure and Content of European National Anthems

نویسندگان [English]

  • Aazam Sanjabi
  • Negar Davari Ardakani
چکیده [English]

This is a part of a broader research intended to study the European national anthems from a linguistics perspective by using Laclau & Mouffe's model accompanied by Van Dijk's approach, through a number of linguistic tools. This research is trying to answer the following questions: What are the nodal points of each country´s national anthem? What are the similarities and differences found in the national anthems of the countries under investigation from a linguistic discourse perspective? To this end, the national anthems of 30 selected European countries were reviewed. Among the texts of national anthems, 46 nodal points were obtained as the main concern of all people. These nodal points include war, respect for the past times, describing the nature of the land, freedom, unity, praying and futurism. The findings, based on linguistic discourse analysis indicate that present time is used significantly more than past and the future. 14 European countries (46.66% of all selected European countries) in their national anthems have emphasized on the binary opposition of "us" versus "them", and the remaining 16 (53.33%) only praise themselves and believe in theirs, not against others. The frequency of positive words (euphemism) in (96.66% of the European countries´ national anthems) is greater than negative words (dysphemism). The France national anthem has used more negative words (dysphemism) than positive words (euphemism).

کلیدواژه‌ها [English]

  • national anthem
  • nodal point
  • us versus them
  • positive-negative words
-آزاده، پویان(1384). سرودهای ملّی کشورهای جهان. چاپ اوّل. سمنان: آبرخ.
-کسرایی، محمدسالار(1388). «نظریه گفتمان لاکلاوموف، ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده­های سیاسی». فصلنامه­ی سیاست. مجله­ی دانشکده­ی حقوق و علوم­سیاسی. س 39. ش 3. صص 339-360.
-مور، مایکل(1383). سرود ملی، آوای شجاعت، سربلندی و افتخار. ترجمه­ی مونا مشهدی رجبی. نشریه­ی فرهنگ و پژوهش. ش 173.
-نادری، مرجان(1388). «تحلیل گفتمان­شناسی گزیده­هایی از سرودهای ملّی کشورهای جهان». پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد. شیراز: دانشگاه شیراز.
-ون­دایک، تئون­ای(1382). مطالعاتی در تحلیل­گفتمان: از دستور متن تا گفتمان­کاوی انتقادی. ترجمه­ی پیروز ایزدی و دیگران. چ 1. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.
 
Bristow, Michael. (2006). National Anthems of the world. Eleventh Edition.
Cusack, I. (2005). African National Anthems: Beat the drums, the red lion has roared. Journal of African Cultural Studies. No. 17(2). Pp. 235- 251.
Jahoda, G. (1963). The development of children´s ideas about country and nationality: National symbols and themes. British Journal of Educational Psychology. No. 33(2). Pp. 143- 153.                                                                                                                       Kolsto, P. (2006). National symbols as signs of unity and division. Ethnic and Racial Studies. No. 29(4). Pp. 676- 701.                                                                                   Rekha, S.Taj, H. (1995). National integration through value-oriented activities. Psycho Lyngua. No. 25(1-2). Pp. 73- 77.                                                                                 Rippon, T.J. (2005). Do national anthems educate for a culture of peace or a culture of war?,Culture of Peace Online Journal. No. 1. Pp 34-39.                                                 Van Dijk, T.A. (1998). Critical discourse analysis. Available: http://www.hum.uva.nl/ teun/cda.htm.                                                                                                 Voros,V.(2012).  Word use and contex analysis of six national anthems preliminary cultural suicide research. European  psychiatry. No. 27(1). Pp. 137- 138.   David.national-anthems.net/ index.html. David Kendell. 2004. National Anthem Reference Page. Follow link to country.                                                                         National-anthems.org/ history. Htm. Michael Jamieson  Bristow. 2003. The history of Twenty Eight National Anthems.                                                             
www.farsi.khamenei.ir                                                                                        www.national-anthems.net                                                                   www.nationalanthems.com                                                                     www.nationsonline.org                                                                          www.worldbank.org