مقاله پژوهشی
قضیه ی کندورسه و دموکراسی معرفتی: 
یک ارزیابی روش شناختی
قضیه ی کندورسه و دموکراسی معرفتی: یک ارزیابی روش شناختی

علی اردستانی؛ امیر محمد ایزدی

دوره 11، شماره 2 ، خرداد 1395، صفحه 7-28

چکیده
    یکی از مسائلی که همواره اندیشمندان مختلف درگیر آن بوده ­اند، تلاش برای اثبات روش درست دستیابی به تصمیم صحیح و به واسطه ­ی آن نظام سیاسی ایده­آل است. یکی از این تلاش­ها توسط مارکی کندورسه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سلسله‌مراتب استخدام و استعباد در مدینه‌ (در فلسفه سیاسی فارابی)
سلسله‌مراتب استخدام و استعباد در مدینه‌ (در فلسفه سیاسی فارابی)

مرتضی بحرانی

دوره 11، شماره 2 ، خرداد 1395، صفحه 29-58

چکیده
  فلسفه سیاسی فضیلت‌محور، جهت تحقق سعادت فردی و جمعی، تعاطی برخی از مقولات اجتماعی را پیش‌فرض می‌گیرد. در میان سنت فکر فلسفی اسلامی، فارابی در منظومه فلسفه سیاسی خود، علاوه بر مدینه و ریاست آن به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دوستی مدنی و دوستی کیهانی:
دو روایت از نسبت شهر و دوستی در فلسفه سیاسی اسلامی
دوستی مدنی و دوستی کیهانی: دو روایت از نسبت شهر و دوستی در فلسفه سیاسی اسلامی

احمد بستانی

دوره 11، شماره 2 ، خرداد 1395، صفحه 59-86

چکیده
   بحث از دوستی از دیرباز در نوشته­ های حکمی مطرح بوده است. اما نخستین بیان فلسفی دوستی متعلق به فلاسفه یونانی است و مدون ترین روایت از  آن در کتاب «اخلاق نیکوماخوس» ارسطو  طرح شده است. ارسطو ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مبانی نقد و بازاندیشی جامعه‌شناسی‌سیاسی در اندیشه ژاک رانسیر
(امر اجتماعی در عصر پساجهانی شدن)
مبانی نقد و بازاندیشی جامعه‌شناسی‌سیاسی در اندیشه ژاک رانسیر (امر اجتماعی در عصر پساجهانی شدن)

محمدرضا تاجیک؛ امیر رضائی پناه

دوره 11، شماره 2 ، خرداد 1395، صفحه 87-118

چکیده
  این نوشتار بر آن است تا زاویه‌ای از معنای متحول امر اجتماعی و اندرکنش آن با امر سیاسی را در دهه­های متاخر، با تبیین مبانی نقد و بازاندیشی ژاک رانسیر نسبت به جامعه‌شناسی‌سیاسی مورد واکاوی قرار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش نظریه در پژوهش های سیاسی تاریخی: فراخوانی برای بازاندیشی در نقش نظریه ها در علوم سیاسی
نقش نظریه در پژوهش های سیاسی تاریخی: فراخوانی برای بازاندیشی در نقش نظریه ها در علوم سیاسی

عباس حاتمی

دوره 11، شماره 2 ، خرداد 1395، صفحه 119-148

چکیده
  این مقاله تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد که نظریه در پژوهش های سیاسی تاریخی چه نقش یا نقش هایی بر عهده دارند؟ در حالی که برخی از رفتارگرایان و پست مدرنیستها هر یک به شیوه های خاص خود به ترتیب نقش نظریه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاوشی در ساختار زبانی و محتوایی سرودهای ملی کشورهای اروپایی
کاوشی در ساختار زبانی و محتوایی سرودهای ملی کشورهای اروپایی

اعظم سنجابی؛ نگار داوری اردکانی

دوره 11، شماره 2 ، خرداد 1395، صفحه 149-171

چکیده
  این مقاله برگرفته از یک پژوهش وسیع­تر در باب سرودهای ملی کشورهای جهان است. در این بخش از پژوهش، سرودهای ملی کشورهای اروپایی را در چارچوب الگوی لاکلا و موفه، رویکرد وندایک و برخی ابزارهای زبان­شناختی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازخوانی سنت و روش شناسی آن در اندیشه های محمد ارکون
بازخوانی سنت و روش شناسی آن در اندیشه های محمد ارکون

محمد مالکی؛ احمد بخشایش اردستانی

دوره 11، شماره 2 ، خرداد 1395، صفحه 171-196

چکیده
  موضوع سنت یکی از مسائل مهم و محوری در جهان اسلام می­باشد ، به­طوری که هر گونه فهم و تفسیری درباره این موضوع ، می­تواند تاثیرات سیاسی و اجتماعی تاثیرگذاری را به همراه داشته باشد. بازگشت به سنت و بازخوانی ...  بیشتر