تحلیل سخنرانی‌های حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل بر اساس نظریه کنش-گفتار: 2015 تا 2018

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سخنرانی‌های رهبران در مجمع عمومی، عصاره‌ی کلی‌ترین و کلیدی‌ترین مواضع سیاسی بازیگران عرصه سیاست بین-الملل است و تحلیل زبان‌شناختیِ این متون می‌تواند حاوی نتایج پژوهشی ارزشمندی باشد. سخنرانی‌های حسن روحانی از 2015 تا 2018 موضوع مطالعه‌ی این پژوهش متکی بر نظریه کنش گفتار «جان سرل» قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش که الگوی کنش گفتاری سخنرانی‌های روحانی در مجمع عمومی چگونه بوده و چه پیوندی با زمینه‌های متغیر خود داشته است، متن سخنرانی‌های وی ضمن طبقه‌بندی موضوعی، بر اساس تفکیک کنش‌های اخباری، تحریکی، التزامی، ایجادی و عاطفی، محاسبه‌ا‌ی کمّی شده و نتایج در پیوند با بستر و در قالبی مقایسه‌ای مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد حجم کنش‌ها به ترتیب از کنش‌های اخباری، تحریکی، التزامی، عاطفی و اعلامی بوده‌اند. هر گاه سخنرانی کوتاهتر بوده کنش‌های التزامی و اعلامی کاهش و کنش های عاطفی و تحریکی افزایش یافته است. در موضوعاتی مانند برجام یا انتخابات ریاست جمهوری ایران، بیشترین استفاده از کنش‌های اخباری و در موضوعاتی مانند فاجعه منا یا حمله تروریستی اهواز بیشترین استفاده از کنش‌های تحریکی و عاطفی بوده است. از نظر حجم موضوعات بیشترین سهم متعلق به برجام بوده که از 2017 به بعد با موضوع نقد عملکرد آمریکا جایگزین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تحلیل سخنرانی‌های حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل بر اساس نظریه کنش گفتار: 2015 تا 2018

نویسنده [English]

  • Gholam Reza Haddad
Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

سخنرانی‌های رهبران در مجمع عمومی، عصاره‌ی کلی‌ترین و کلیدی‌ترین مواضع سیاسی بازیگران عرصه سیاست بین-الملل است و تحلیل زبان‌شناختیِ این متون می‌تواند حاوی نتایج پژوهشی ارزشمندی باشد. سخنرانی‌های حسن روحانی از 2015 تا 2018 موضوع مطالعه‌ی این پژوهش متکی بر نظریه کنش گفتار «جان سرل» قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش که الگوی کنش گفتاری سخنرانی‌های روحانی در مجمع عمومی چگونه بوده و چه پیوندی با زمینه‌های متغیر خود داشته است، متن سخنرانی‌های وی ضمن طبقه‌بندی موضوعی، بر اساس تفکیک کنش‌های اخباری، تحریکی، التزامی، ایجادی و عاطفی، محاسبه‌ا‌ی کمّی شده و نتایج در پیوند با بستر و در قالبی مقایسه‌ای مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد حجم کنش‌ها به ترتیب از کنش‌های اخباری، تحریکی، التزامی، عاطفی و اعلامی بوده‌اند. هر گاه سخنرانی کوتاهتر بوده کنش‌های التزامی و اعلامی کاهش و کنش های عاطفی و تحریکی افزایش یافته است. در موضوعاتی مانند برجام یا انتخابات ریاست جمهوری ایران، بیشترین استفاده از کنش‌های اخباری و در موضوعاتی مانند فاجعه منا یا حمله تروریستی اهواز بیشترین استفاده از کنش‌های تحریکی و عاطفی بوده است. از نظر حجم موضوعات بیشترین سهم متعلق به برجام بوده که از 2017 به بعد با موضوع نقد عملکرد آمریکا جایگزین شده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "مجمع عمومی سازمان ملل متحد"
  • "حسن روحانی"
  • "کنش گفتار"
  • "برجام"
  • " ایالات متحده آمریکا"
اقبالی، عباس؛ نجفی ایوکی، علی؛ نظری، راضیه (1396) تحلیل گفتمان در سروده‌های بائیه «مصعب‌العبدی» و هائیه «ابوفراس‌ الحمدانی» باتکیه بر نظریه کنش‌گفتار، زبان و ادبیات عربی،  پاییز و زمستان 1396، شماره 17 ، صص 27 تا 55
ایشانی، طاهره؛ دلیر، نیره (1395) تحلیل کنش گفتاری خطبه امام حسین(ع) در روز عاشورا، لسان مبین، پاییز 1395، شماره 25 ، صص1 تا 23
ایشانی، طاهره، نعمتی قزوینی، معصومه (1393) تحلیل خطبه حضرت زینب(س) در کوفه بر اساس نظریه کنش گفتار، فصلنامه تخصصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه، سال دوازدهم، شماره 45، زمستان 93، صص25-51
پهلوان نژاد، محمدرضا، اصطهباناتی، لیدا (1387) بررسی کنش­های گفتار در سخنرانی­های روسای جمهور ایران و آمریکا شهریور 1385؛ پژوهش­های زبان­های خارجی، سال 51 پائیز و زمستان 87، صص1-22
جلالی، مریم؛ صادقی، معصومه (1395) کنش های گفتاری سرل و پیوند آن با جنسیت و جایگاه اجتماعی در گرشاسب نامه، جامعه شناسی تاریخی، بهار و تابستان 1395، دوره هشتم - شماره 1 ، صص 81 تا 105
حسینی معصوم، سیدمحمد، خاوری، فاطمه (1393) مقایسه کنش های گفتار در پیامک های فارسیِ زنان و مردانِ جوان بر اساس طبقه بندیِ سرل، زبان و زبان­شناسی، دوره دهم، شماره 19، بهار و تابستان 1393
حسینی معصوم، سید محمد؛ رادمرد، عبدالله (1394) تأثیر بافت زمانی- مکانی بر تحلیل کنش‌‌گفتار؛ مقایسه ی فراوانی انواع کنش‌های گفتار در سوره‌های مکی و مدنی قرآن کریم، جستارهای زبانی، مرداد و شهریور 1394 ، شماره 24 ، صص 65 تا 92
خزاعی، سارا؛ سلطان بیاد، مریم؛ قربان صباغ، محمودرضا (1395) تحلیل فمینیستی گفتمان و توازن قدرت در رمان شمال و جنوب اثر الیزابت گاسکل بر پایه نظریه کنش‌های گفتاری جان سرل، مطالعات زبان و ترجمه، تابستان 1395، شماره 25، صص 23 تا 44
زرقانی، سید مهدی؛ اخلاقی، الهام (1391) تحلیل ژانر شطح براساس نظریه کنش گفتار، ادبیات عرفانی،  بهار و تابستان 1391، سال سوم،  شماره 6 ، صص 61 تا 80
سرل، جان (1385) افعال گفتاری، ترجمه علی عبداللهی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول
صفوی، کوروش (1387) درآمدی بر معناشناسی، چاپ 3، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی
طباطبایی لطفی، سیدعبدالمجید؛ قاسمی، طاهره (1393) بررسی و طبقه بندی خطبه های نهج البلاغه از دیدگاه نظریه کنش گفتاری، سیاست متعالیه، پاییز 1393، سال دوم، صص 9 تا 30
فضائلی، مریم؛ نگارش، محمد (1390) تحلیل خطبه پنجاه و یکم نهج البلاغه بر اساس طبقه بندی سرل از کنش های گفتاری، علوم قرآن و حدیث، بهار و تابستان 1390، شماره 86 ، صص 81 تا 118
قهرمانی، علی؛ تواضعی، رضا (1396) بررسی منظورشناختی افعال کنشی و قطعی در نهج البلاغه، پژوهشهای نهج البلاغه، پاییز 1396، شماره 54 ، صص9 تا 32
کانت، ایمانوئل (1367) تمهیدات، ترجمه غلامعلی حداد عادل، تهران: نشر دانشگاهی
مشیرزاده، حمیرا (1386) تحول در نظریه‏های روابط‏ بین‏الملل، ‏تهران: انتشارات سمت
مگی، برایان (1388) سرگذشت فلسفه، ترجمه: مانی صالحی علامه؛ تهران: نشر آمه
موسوی، سیده لیلا، نیری، هومن (1393) تحلیل سخنان حسن روحانی و باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تاثیر آن بر روابط آتی ایاران و آمریکا بر اساس «نظریه کنش گفتار»، فصلنامه سیاست، سال اول، شماره چهارم،صص 39-48
میرهاشمی، سید مرتضی؛ قلی سارلی، ناصر؛ ارجمند اینالو، زرین تاج (1397) تحلیل مضمونهای تعلیمی گلستان بر بنیاد نظریه کنش‌گفتار سرل، پژوهشهای ادبی،  تابستان 1397، صص 141 تا 176
ونت، الکساندر (١٣٨٤). نظریة اجتماعی سیاست بین‌الملل، ترجمة حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
ابعاد حقوقی و بین المللی حمله به سفارت عربستان، خبرآنلاین: 16/10/1394، دسترسی:
yon.ir/SkdkU
آمار نهائی جانباختگان فاجعه منا به تفکیک استان ها؛ تسنیم: 9/7/1394 ؛ دسترسی:
 yon.ir/g9oU8
در حاشیه سخنرانی دونالد ترامپ در سازمان ملل متحد؛ رادیو فردا: 29/6/1396، دسترسی:
yon.ir/q7K2c
سخنرانی روحانی 2015؛ یوتیوب: 28 سپتامبر 2015؛ دسترسی:
yon.ir/GL2Du
سخنرانی روحانی 2016؛ یوتیوب: 22 سپتامبر 2016؛ دسترسی:
   yon.ir/uWkVo
سخنرانی روحانی2017  ؛ آپارات: 29/6/1396؛ دسترسی:
yon.ir/3N59k
سخنرانی روحانی 2018؛ یوتیوب: 25 سپتامبر 2018؛ دسترسی:
   yon.ir/ALOaT
گاهشمار برجام، از اجرا تا اغما، بی بی سی: 13/8/1397؛  دسترسی:
     yon.ir/CmDO8
 
ملکیان، مصطفی (1396) سخنرانی در رونمائی از کتاب «درباره حرف مفت» هفتم بهمن 1396 در انجمن علوم سیاسی ایران، دسترسی: