مقاله پژوهشی
نشانه‌شناسی تبلیغات سیاسی مطبوعات در کارزار دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
1. نشانه‌شناسی تبلیغات سیاسی مطبوعات در کارزار دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

حسینعلی افخمی؛ مسعود تقی آبادی؛ مریم عسگرانی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 7-32

چکیده
  این پژوهش در صدد بررسی نشانه‌شناسی عکس‌های تبلیغاتی مطبوعات در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است. این پژوهش در پی آن است تا به این سوال پاسخ گوید که نشانه‌ها و ایدئولوژی مد نظر دو جناح در اگهی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاثیر توانمندسازی سیاسی زنان بر حکمرانی خوب: (درسهایی از سوئد برای ایران)
2. تاثیر توانمندسازی سیاسی زنان بر حکمرانی خوب: (درسهایی از سوئد برای ایران)

فهیمه آزموده؛ امیر محمد حاجی یوسفی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 33-62

چکیده
  هدف این نوشتار بررسی و تحلیل تاثیر توانمندسازی سیاسی زنان بر حکمرانی خوب در سوئد و یافتن الگویی از این حیث برای ایران است. سوئد به عنوان کشوری پیشگام در برابری جنسیتی و حکمرانی خوب محسوب می‌شود. در ایران ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل سخنرانی‌های حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل بر اساس نظریه کنش-گفتار: 2015 تا 2018
3. تحلیل سخنرانی‌های حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل بر اساس نظریه کنش-گفتار: 2015 تا 2018

غلامرضا حداد

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 63-98

چکیده
  سخنرانی‌های رهبران در مجمع عمومی، عصاره‌ی کلی‌ترین و کلیدی‌ترین مواضع سیاسی بازیگران عرصه سیاست بین-الملل است و تحلیل زبان‌شناختیِ این متون می‌تواند حاوی نتایج پژوهشی ارزشمندی باشد. سخنرانی‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نسبت فضای اجتماعی با عملکرد نخستین دوره مجلس (1359 تا 1363)
4. نسبت فضای اجتماعی با عملکرد نخستین دوره مجلس (1359 تا 1363)

سمیه زمانی؛ احمد گل محمدی؛ ابوالفضل دلاوری؛ وحید سینایی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 99-130

چکیده
  چکیده مسأله اصلی این مقاله، بازشناسی رابطه فضای اجتماعی بر عملکرد نخستین دوره مجلس شورای اسلامی است. این مقاله با هدف ترسیم تصویری از عملکرد مجلس از نمای متفاوتی به تحولات این دوره می‌نگرد. ادبیات پیشینی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعلیق مشروطیت/ برتری استثناء
برآمدنِ دولت مطلقه‌ی پهلوی
5. تعلیق مشروطیت/ برتری استثناء برآمدنِ دولت مطلقه‌ی پهلوی

علیرضا صحرایی؛ محسن خلیلی؛ مرتضی منشادی؛ روح اله اسلامی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 131-164

چکیده
  با وقوع انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی، گمان می‌شد که دولت و حکومت در ایران «کنستیتوسیونل» گردد؛ ولی، دشواره‌ی بنیادین سیاست ایران معاصر یعنی مشروطه‌سازی قدرت همچنان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحول در نظام سیاسی آپارتاید در آفریقای‌ جنوبی و صلح‌سازی؛ بخشش یا انتقام؟ (1999-1989)؛ (آموزه‌هایی برای جامعه ایران)
6. تحول در نظام سیاسی آپارتاید در آفریقای‌ جنوبی و صلح‌سازی؛ بخشش یا انتقام؟ (1999-1989)؛ (آموزه‌هایی برای جامعه ایران)

فریده محمدعلی پور؛ محمدولی مدرس؛ سید صمد حسینی واسوکلایی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 165-196

چکیده
  چکیده ‌سفیدپوستان در آفریقای جنوبی از سال 1948 به مدّت 46 سال، نظام سیاسی مبتنی بر تبعیض نژادی را بنیاد نهاده و پیوسته آن را بازتولید کردند. تغییر این نظام و گذار به نظم دموکراتیک طی سال‌های ۱۹۹۹ـ ۱۹۸۹ از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر احساس بهزیستی سیاسی بر نگرش‌های سیاسی دانشجویان
 مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اردکان
7. تأثیر احساس بهزیستی سیاسی بر نگرش‌های سیاسی دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اردکان

نجات محمدی فر

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1398، صفحه 197-238

چکیده
  هدف اصلی این مقاله تأثیر احساس بهزیستی سیاسی بر نگرش‌های سیاسی دانشجویان است؛ که با روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه اردکان است که بر ...  بیشتر